Dr. Pallós Nikoletta

 

Dr. Pallós Nikoletta PhD a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog, -és Államtudományi Kartán szerzett diplomát 2003-ban. Doktori fokozatát 2011-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetemen. Doktori értekezésének témája: a kis értékű követelések európai eljárása a magyar jogi környezetben. Dolgozott ügyvédként, 2011 és 2019 között Magyarország Alkotmánybíróságán, majd a Miniszterelnökségen a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram osztályvezetőjeként.

2022-től megbízott kutató az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetében (EUSTRAT). Kutatási területe: az Európai Unió, valamint a visegrádi együttműködés innovációs szakterületeinek vizsgálata