A digitális eszközökre most nagyobb szükségünk van, mint valaha- fókuszban az oktatás

A digitális eszközökre most nagyobb szükségünk van, mint valaha

fókuszban az oktatás

 

A COVID-19 negatív hatásai mellett találunk olyanokat, amelyek ösztönzőleg hatnak egy-egy iparág kifejlődésére, továbbfejlesztésére. A járvány megfékezésére létrehozott karantén szabályozások a digitális térben való érintkezés előnyeit hangsúlyozzák, így górcső alá kerül az Európai Bizottság Digitális Oktatási Cselekvési Terve is.

A digitalizáció, vagyis a fizikai dolgok elektronikus úton történő feldolgozásának folyamata a tanításban és tanulásban kiemelten fontos szerepet kap az oktatási intézmények bezárását követően. Pontosabban, egyedülálló tudásforrásként és oktatási eszközként jelennek meg a digitális technológiák és programok, azonban használatukra és üzemeltetésükre korántsem állunk még készen. A felkészültség mértéke tagállamonként változik, azonban 2018-ban az Európai Bizottság kidolgozott egy cselekvési tervet annak érdekében, hogy elősegítse a digitális felzárkózást az oktatás területén. A Bizottság március 25-ei határidővel, a cselekvési terve felülvizsgálatára létrehozott egy online kérdőívet, hogy állampolgári visszacsatolásokat nyerjen, és továbbfejlessze az immár két éves dokumentumot. 

Habár a digitális átalakulás sok lehetőséget kínál, a legnagyobb kockázatot ma mégis az jelenti, hogy a társadalom nincs megfelelőképpen felkészülve a jövőre, így az uniós szintű együttműködés kulcsfontosságú szereppel bír a tagállamok oktatási és képzési rendszereiben tetten érhető innováció fokozásában. Az oktatás digitális fejlesztése nagyban hozzájárul a jövő generációjának reziliencia mértékéhez. A cselekvési terv három prioritást fogalmaz meg;

1.      a digitális technológiák megfelelőbb kihasználása az oktatás és a tanulás terén;

2.      a digitális átalakulás szempontjából releváns digitális kompetenciák és készségek kialakítása;

3.      az oktatás javítása megfelelőbb adatelemzések és előrejelzések révén.

A Bizottság konkrét ajánlásai a között találjuk a nagy kapacitású szélessávú internet csatlakozás biztosításának szükségességét valamennyi iskolában, a hátrányos helyzetű térségekre koncentráló utalványalapú rendszerrel. Az általános és szakiskolák digitális felkészültségét a SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) elnevezésű önértékelési eszköz kifejlesztésével kívánja támogatni, amely a cselekvési terv legfőbb kezdeményezése. Mindezek mellett a tudásbázisok összekapcsolására és az információ megosztására online platformokat hoz létre, keretrendszert biztosít a digitálisan tanúsított képesítések kiadásához.

Visszautalva a tényre, miszerint a tagállamok között nagy eltérések mutatkoznak az új technológiák alkalmazása terén, nem csak a földrajzi elhelyezkedés, de a társadalmi réteg is meghatározó lehet a digitális kompetenciák fejlettségének vizsgálatakor. Mivel az elmaradottabb térségek és szegényebb társadalmi rétegek hátrányba kerülhetnek, a digitális szakadék tágul, a digitális oktatás könnyen exkluzívvá válhat, miközben az oktatáspolitika fő feladata a méltányosság és a minőség biztosítása az oktatáshoz való hozzáférés és az infrastruktúra terén.

20-03-2020 – Pató Viktória Lilla


Címkék: Európa rovat