Európa-nap 2020: a szolidaritás most fontosabb, mint valaha

Az európai polgárok számára május 9-e a béke, az összefogás és a fejlődés üzenetét hordozza. A mostani válsághelyzetben különösen fontos, hogy felidézzük a közösen elért eredményeket, és a széthúzás helyett az összetartást válasszuk.

Május 9-e nem egy átlagos nap az Európai Unió tagországai és polgárai számára. 1985-ben ugyanis az Európai Gazdasági Közösség (EGK) állam- és kormányfői úgy döntöttek, hogy a jövőben ez az időpont Európa napját jelentse majd az EGK-ban élőknek. A dátumválasztás nem véletlenszerűen történt, 1950-ben Robert Schuman francia külügyminiszter ezen a napon ismertette azt a tervét, amely elindítója lett az európai integrációs folyamatoknak.

Schuman a nyilatkozatában javaslatot tett egy nemzetek feletti szervezet létrehozására, aminek keretén belül egy Főhatóság felügyelné a német és francia szén- és acéltermelést, a csatlakozás lehetősége pedig más országok számára is nyitva állna. Ennek segítségével elkerülhetnék az újabb háborút Franciaország és Németország között, az államok együttműködése pedig gazdasági fejlődést és békét eredményezne. 1951-ben hat ország – Franciaország, Olaszország, az NSZK, valamint a Benelux államok – aláírta a párizsi szerződést, mely 1952-ben lépett hatályba és létrehozta az Európai Szén- és Acélközösséget, az integráció első lépcsőfokát.

Május 9-én tehát az Európai Unió születését és azokat a társadalmi, gazdasági eredményeket ünnepeljük, amelyek a közös elhatározásnak köszönhetően jöttek létre. A polgárok szabadon vállalhatnak munkát más államban, az Erasmus-program a hallgatók számára nyitotta ki a külföldi egyetemeken való tanulás lehetőségét, a kohéziós politika eredményeképpen csökkentek a regionális fejlettségi különbségek. Ezen nap alkalmából az érdeklődők megtekinthetik az uniós intézményeket, a tagországokban pedig számos programmal, rendezvénnyel várják az embereket.

2020-ban a járványhelyzet miatt az Európa-nap is más, mint amit az évek során megszoktunk, a legfőbb üzenete azonban továbbra is változatlan: a fejlődéshez és a békéhez egységre és szolidaritásra van szükség. Ma, amikor a gazdasági nehézségek kezelésével kapcsolatban éles viták alakulnak ki a tagállamok között és e miatt egyes szereplők az Európai Unió hitelességét látják veszélyeztetve, még inkább fontos, hogy emlékezzünk a kezdetekre és arra, hogy milyen messzire jutottunk az együttműködésnek köszönhetően.

Ünnepeljük közösen Európa napját!

2020-05-09 Kalas Vivien

A cikk letölthető PDF formátumban.