Részvételi demokrácia: górcső alatt a konzultáció a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagról

Az európai demokráciaépítés egyik alappillérének tartott nyílt és nyilvános konzultáció akkor érheti el leginkább célját, ha abban minél több uniós polgár, illetve az őket képviselő szervezetek részt vesznek. Hamarosan, szeptember 8-án zárul a Bizottság által 2020. június 2-án indított nyilvános konzultáció a mérföldkőnek számító digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagról.

Az Európai Bizottság elnöke 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó programtervében kiemelten fontos helyet foglal el a Digitális Oktatási Cselekvési terv és a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag megalkotása. Utóbbi kereteinek kialakítása azért is fontos, mert a digitális platformok, szolgáltatások és termékek biztonsági szabályait keretezi, így teljesítve ki az Egységes Digitális Piacot.

Az Európai Bizottság által online platformon keresztül indított konzultáció foglalkozik az online biztonság, a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint a digitális gazdaság egyes kérdéseivel. A digitális szolgáltatásokra irányadó jelenlegi szabályozási keret történelme hosszú, az elmúlt húsz év alakította a felelős és biztonságos digitális piaci szabályokat. A digitális szolgáltatások szabályozásának alapját jelenti az e-kereskedelmi irányelv, amely harmonizálta a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást lehetővé tevő alapelveket, ám 2000-ben történt elfogadása óta változatlan. Ugyan, az idén júliusban hatályba lépő, a platformok és az üzleti felhasználók közötti kapcsolatokról szóló rendelet elfogadása a kisebb vállalkozások és az online platformokon kereskedő vállalatok számára megteremti a méltányos, átlátható és kiszámítható vállalkozási környezet horizontális alapját, a Von der Leyen Bizottság elérkezettnek ítélte meg a pillanatot arra, hogy egységes könyvbe foglalja a digitális szolgáltatásokra vonatkozó uniós irányelveket a biztonságos felhasználás fő kritériumának szem előtt tartásával. A tervezet elnevezése egyedülálló, és mutatja annak kiemelt szerepét. A Digitális Szolgáltatásokról szóló Jogszabálycsomag (Digital Services Act) elnevezésének egyedi jellege abban is rejlik, hogy az uniós jog nem ismeri a bizottság jogszabályalkotó szerepét a tagállamok viszonylatában, irányelvek és határozatok formájában keretezi az Európa-politikát. A szabályozási alapokra mégis azért van szükség, mert a tagállamok közötti digitális szakadék méretének csökkentése az európai versenyképesség és innovációs kapacitás növelésének kulcsa.

A konzultációs kérdőív digitális szolgáltatásokon (vagy az e-kereskedelemről szóló irányelv értelmében „információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokon”) olyan szolgáltatásokat ért, amelyeket elektronikus úton távolról biztosítanak a felhasználó kérésére. Szűkebb értelemben a digitális szolgáltatások e kérdőívben online közvetítő szolgáltatások fogalmával meghatározott alcsoportjára utal.

A konzultáció két munkaterületre terjed ki, amelyek a következők:

1.       Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvhez kapcsolódó munkaterület a digitális szolgáltatások uniós egységes piacon történő teljeskörű nyújtására vonatkozó szabadsághoz köthető. Világosabb és korszerűbb szabályok ígéretét rejti a tervezet az online közvetítők szerepére és kötelezettségére vonatkozóan.

2.       Az egyenlő versenyfeltételek kérdésével foglalkozó második munkaterület az európai digitális piac versenyviszonyait hivatott rendezni. A piaci egyensúlyhiányok felszámolása, valamint a fogyasztók érdekeit szolgáló egységes digitális piac erősítését célozza.

A nyílt és nyilvános konzultáció hat modulból áll:

  1. Hogyan lehet ténylegesen biztonságosabbá tenni az internetet a felhasználók számára?
  2. A közvetítőként eljáró digitális szolgáltatók felelősségi rendszerének felülvizsgálata
  3. Milyen kérdések merülnek fel a digitális platformok kapuőri erejéből fakadóan?
  4. Egyéb felmerülő kérdések és lehetőségek, ideértve az online hirdetéseket és az intelligens szerződéseket is
  5. Hogyan lehet kezelni az online platformokon keresztül szolgáltatásokat kínáló önálló vállalkozók helyzetével kapcsolatos kihívásokat?
  6. Milyen irányítással erősíthető meg a digitális szolgáltatások egységes piaca?

A konzultáció során az állampolgárok az EU bármely hivatalos nyelvén megadhatják válaszaikat, annak eredményét pedig a Bizottság figyelembe fogja venni a várhatóan év végén közzétételre kerülő digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomaggal kapcsolatos javaslatok elkészítésekor.

2020-08-27 – Pató Viktória Lilla