Bírósági ítélet az anyanyelven való tanulás ellen – elkezdődött a tanév Romániában

Ma elkezdődött Romániában az iskola. A rendszerváltás óta az RMDSZ azért dolgozik, hogy minden magyar gyermek az anyanyelvén tanulhasson és minőségi tudásra tegyen szert. Kiépítették a magyar oktatási intézményrendszert, amelyhez a idéntől számos új óvoda és bölcsőde is társul, amelynek építését a magyar kormány támogatta. Azonban nem minden magyarul tanulni vágyó gyermek tanulhat az anyanyelvén, főleg, ha ebbe a román bíróságnak is van beleszólása. Pár napja mondta ki Kolozsváron a bíróság, hogy egy vegyes házasságból származó gyerek azért kell, hogy román óvodába járjon, mert ha az állam hivatalos nyelvén tanul, könnyebben érvényesül majd. A gyermeket az édesanyja magyar, az édesapja román óvodába akarta íratni, és mivel nem tudtak megegyezni, a bírósághoz fordultak, az pedig úgy döntött, hogy a gyermeknek román óvodába kell járnia.

Sokszor hallottuk már ezt, hogy a magyar iskolában a gyermekek nem tanulnak meg románul, hátrányban vannak a munkahelykeresésben, az egyetemi felvételi esetében, és egyáltalán: az életben való boldogulásban. Azaz, hátrány az anyanyelven való tanulás.

Anélkül, hogy mélyen bele akarnánk bonyolódni a kérdésbe: az anyanyelven való tanulás biztosítja a tananyag legmagasabb szintű megértését. A román nyelv elsajátítása pedig mindaddig nehézkes lesz, amíg nem tanítják minden osztályban idegen nyelvként a román nyelvet. Ennek pedig a leghangosabb kerékkötője pontosan a román állam volt, aki hazaárulásként fogta fel azt, hogy valakinek Románia területén a román nyelv idegen nyelvnek számít.

Nyolc éve sikerült azonban elfogadtatni a nemzeti kisebbségek számára kidolgozott sajátos tantervet, amely alapján oktatják a román nyelvet a magyar iskolákban, osztályokban. Nyilván, ezt csak fokozatosan lehet bevezetni, most már az előkészítő osztálytól a 8. osztályba járó diákokig mindenki eszerint a tananyag szerint sajátítja el a román nyelvet.

Ez, az RMDSZ által kezdeményezett rendelkezés azt is biztosítja, hogy a fenti tananyag alapján kidolgozott speciális, könnyebb tételekből vizsgázhatnak román nyelvből a képességvizsgán és az érettségin a magyar tannyelvű iskolákban tanuló diákok. A 96/2016 számú Sürgősségi kormányrendelet jóváhagyására vonatkozó törvényhez az RMDSZ olyan tanügyi törvénymódosítást tett le, amely tételesen előírja, hogy a magyar diákok sajátos tanterv alapján képesség vizsgázzanak, illetve érettségizzenek román nyelv és irodalomból. A cél az, hogy azok, akik már külön tanterv szerint tanulnak, speciális, könnyebb tételekből vizsgázzanak, és ezek egyenértékűek legyenek a román tannyelvű iskolák hasonló záróvizsgáival.

2020.09.15. Hegedüs Csilla

Kép: Portfolio