Gazdasági együttműködés minden helyzetben – 60 éves az OECD

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) az idei év december 14-én ünnepelte megalapításának, az OECD Konvenció aláírásának 60. évfordulóját. A párizsi székhelyű gazdasági szervezetet 18 európai ország, az USA és Kanada 1961-ben hozta létre, mely az 1948-ban megalapított Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet (Organisation for European Economic Cooperation, OEEC) jogutódjának tekinthető. Míg az OEEC célja az európai országok gazdaságainak talpra állítása volt a Marshall-terv alapján, mely feladatát sikerült megvalósítania, a ’60-as években jogutódként létrehozott OECD a tagállamok gazdaságait, illetve pénzügyi és kereskedelmi tevékenységeit hangolja össze. 

A ma 37 tagállamot számláló OECD-hez Magyarország 1996-ban csatlakozott. Az államok és a szervezet partnerei fontos globális ügyekben működnek együtt mind nemzeti, mind regionális és helyi szinten. Az OECD különböző irányelvek, programok és kezdeményezések által a világ több mint 100 országában valósított meg reformokat a jólét, egyenlőség és különféle lehetőségek biztosítása érdekében a társadalom széles rétegei számára. A szervezet célja, hogy a kormányokkal, döntéshozókkal és az állampolgárokkal együttműködve nemzetközi sztenderdeket alkosson és megoldást találjon a legsürgetőbb társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokra. Az országok gazdaságának javítása, a munkahelyteremtés, a megfelelő minőségi oktatás biztosítása, valamint a nemzetközi adócsalás elkerülése érdekében egyedülálló fórumot biztosít az elemzésre, tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok megosztására, valamint tanácsadást nyújt állami politikák és nemzetközi standardalkotási folyamatok terén a tagállamok számára. (Lásd a szervezet hivatalos, angol nyelvű honlapját: http://www.oecd.org/about/)

A december 14-i, online formában megtartott eseményen a tagállamok állam –és kormányfői, az EU képviselői (az Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke), valamint az OECD-vel csatlakozási tárgyalásokat megkezdő Costa Rica képviselői vettek részt. Az ünnepi találkozó házigazdái Emmanuel Macron francia elnök, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Angel Gurría, az OECD főtitkára voltak. A résztvevők az esemény keretében áttekintették a világgazdaság helyzetét, az ezzel kapcsolatos hosszútávú trendeket, valamint az OECD szerepét és az eseményekkel kapcsolatos hozzájárulását abban a tekintetben és annak a célkitűzésnek mentén, hogy ,,jobb politikák által jobb életeket” teremtsen. A résztvevők 3 panelbeszélgetés keretében osztották meg gondolataikat, melyeknek témái a következők voltak: átalakító helyreállítás – új együttműködés kialakítása a gazdasági, társadalmi és környezeti előrelépés érdekében; közös fellépés – multilaterális együttműködés a jelenlegi globális helyzetben; az OECD globális szerepe – a ,,jobb politikák a jobb életért” célkitűzés 60 éve. 

Az eseményen a résztvevők kiemelt figyelmet fordítottak a jelenlegi világjárvány hatásaira, valamint arra, milyen módon lehetséges megfelelően és rugalmasan helyreállítani egyes államok gazdaságát és szociális rendszerét, mely területeken szükséges gazdasági növekedést elérni a járványt követően annak érdekében, hogy az megfelelő módon ötvözze mind a gazdasági, mind a társadalmi és környezeti dimenziókat. A jelenlévők megfogalmazták, hogy a járvány, illetve hatásainak legyőzése érdekében nagyobb fokú nemzetközi együttműködésre van szükség, melyre a multilateralizmus megfelelő keretet biztosít, ugyanakkor bizonyos kihívásokkal is szembe kell nézni. A járványt követő helyreállítás magába foglalja az oltóanyag kifejlesztését és elosztását, a nemzetközi mobilitást, a globális értékláncokat, a gazdasági politikák összehangolását és megfelelő koordinációját, az egyes adósságkönnyítési kezdeményezéseket, valamint más tényezőket is. A találkozón kitértek az OECD jelenlegi globális prioritási területeire, melyek például az adózás, a kereskedelem és a befektetések, az inkluzív növekedés, klímaváltozás és a környezetvédelem, valamint megvitatták bizonyos jelenleg is működő globális kezdeményezések állapotát, helyzetét, melyek kulcsfontosságúnak tekinthetők a sikeres és inkluzív, fenntartható világkereskedelem szempontjából. (Bővebb információ az esemény honlapján olvasható: https://www.oecd.org/about/upcoming-events/60th/leaders-commemoration-event.htm).

A december 14-i találkozót, évforduló megünneplését követően az érdeklődők december 15-én a ”The Global Role of the OECD and the Case for Collective Action and Multilateralism in the Post-COVID World” című panelbeszélgetésen vehettek részt. A fórum keretein belül - melyen nemzetközi szervezetek, a magánszféra, a civil társadalom és az akadémiai szféra képviselői, valamint korábbi döntéshozók és kormányzati szakértők vettek részt - megvitatták a multilateralizmus és a közös fellépés szükségességét a járvány utáni időszakra vonatkozóan annak érdekében, hogy arra minél hamarabb minél megfelelőbb válaszok születhessenek. (A fórummal kapcsolatos bővebb információt lásd: https://www.oecd.org/about/upcoming-events/60th/stakeholder-panel-multilateralism-post-covid-19.htm).

Az OECD létrehozásának 60. évfordulójával összefüggésben fontos azt is kiemelni, hogy az esemény alkalmából az Európa Tanács és az OECD megújított együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentum célja, hogy új lendületet adjon a két szervezet közötti hosszútávú együttműködésnek és a szervezetek között 1962-ben létrehozott szerződést újítja meg. Az Európa Tanács és az OECD közös értékei és céljai alapján az együttműködési megállapodás több olyan területet is tartalmaz, melyek keretén belül a két szervezet az együttműködés megerősítésére törekszik, illetve saját szervezetük erősségeinek, előnyeinek alkalmazásával egymás munkáját is előre viszik. Az említett célok között szerepel például a jó kormányzás elősegítése, a korrupció és pénzmosás elleni fellépés, valamint a nemek közötti egyenlőség  és fenntarthatóság támogatása. Továbbá a két szervezet egyes ügyekkel kapcsolatosan a jövőben még inkább együtt kíván működni, ilyenek a kiberbűnözés, a mesterséges intelligencia és a biotechnológia. Az említett együttműködési megállapodást az ET Főtitkára, Marija Pejčinović Burić az OECD  Főtitkára, Angel Gurria vieókonferencia keretében írák alá a 60. évforduló megünneplése alkalmával. (Az eseménnyel kapcsolatosan lásd az Európa tanács hivatalos honlapját: https://www.coe.int/en/web/portal/-/new-cooperation-agreement-between-council-of-europe-and-oecd).

2020.12.16. – Varga Csilla

Kép forrása: https://un-spbf.org/event/oecd-60th-anniversary/