Lahti lett Európa Zöld Fővárosa

2021-ben Lahti Európa Zöld Fővárosa. A finn várost ambiciózus klímavédelmi céljainak köszönhetően találta érdemesnek a díjra az Európai Bizottság.

Az idei évben egy finn város, Lahti lesz Európa Zöld Fővárosa, a címet hivatalosan január 15-én vette át Lisszabontól. A díjat az Európai Bizottság hozta létre és első alkalommal 2010-ben ítélték oda. Az Európa Zöld Fővárosa címre pályázat útján választja ki a nyertest egy független testület, és az a város kaphatja meg, amely a legtöbbet tett, és tesz azért, hogy polgárai környezettudatos és fenntartható életmódot folytathassanak. Ezen felül, főszabályként csak azok a települések pályázhatnak, amelyeknek lakosságszáma meghaladja a százezer főt. Amennyiben nincsen ilyen város egy adott országban, úgy a legnépesebb település nyújthat be pályázatot.

Lahti városa négy nagyobb célt tűzött ki maga elé a környezetvédelem területén, amelyek megvalósítása köré épül a következő egyéves periódus is. 2025-re nyolcvan százalékkal csökkentené a károsanyag-kibocsátást az 1990-es szinthez képest, 2050-re pedig klímasemlegessé válna. Terve ambiciózusabb az Európai Unióénál, a szén-dioxid csökkentése terén az EU ugyanis csupán 2030-ra fogalmazott meg célokat, a pontos mértékéről még tart az egyeztetés. Ugyancsak az évszázad közepére kívánja Lahti megvalósítani a körkörös gazdaságot. Ennek értelmében a hulladékképzés helyett az erőforrások gazdasági rendszerbe történő visszaforgatására és újbóli felhasználására helyeznék a hangsúlyt. Stratégiájuk harmadik pillérét a természeti környezet védelme jelenti. Prioritásként nevezték meg a biológiai sokféleség megőrzését, valamint a felszíni és felszín alatti vizek megóvását. Negyedik pontként, a városvezetés szintén kiemelt fontosságúnak tartja a polgárok bevonását. Deliberatív fórumok útján segítenék elő a közös párbeszéd kialakulását, bízva abban, hogy a lakosok partnerek lesznek a célok megvalósításában. A politikusok az egyik szükséges lépést a közlekedés megreformálásában látják, nagyobb szerepet szánnának benne a fenntartható formáknak, úgy mint a kerékpározásnak, gyaloglásnak, de akár a síelésnek is.

Az Európa Zöld Fővárosa cím odaítélése egy településnek nem csupán annak jelent visszacsatolást és elismerést a végzett munkáért és a jövőbeni tervekért, de évente egy város lehetőséget kap arra is, hogy ösztönzőül hasson és példával szolgáljon mások számára az életmód-változtatással kapcsolatban. Ez a feladat idén Lahtira vár.

2021.01.18. Kalas Vivien

Kép: lahti.fi