Megjelent az első, 27 EU-s tagországot felölelő viktimizációs felmérés

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2021. február 22-én tette közzé azt az egyedülálló, a viktimizáció témakörét körüljáró felmérést, mely 27 tagország, az Észak-macedón Köztársaság, valamint az Egyesült Királyság 35,000 lakosának tapasztalatain és véleményén alapul.

A felmérés egyedisége abban rejlik, hogy ilyen sok tagországon átívelő, egységes kérdéseken alapuló felmérést még nem végeztek az EU-n belül. Az elkészült 130 oldalas anyag célja, hogy a felmérésben részt vevő országokban működő kormányzati szerveket, áldozatvédelmi intézményeket támogassa a bűnmegelőzés területén, az áldozattá válás megelőzésében, illetve a bűncselekmények áldozatainak támogatásában. Célja ezen felül még hozzájárulni ’Az áldozatok jogairól szóló uniós stratégia (2020-2025)’ hatékonyabb megvalósításához.

Az eredmények nem, kor, jövedelem és iskolai végzettség szerinti megoszlásban is bemutatásra kerülnek, így segítve az országokat, hogy azonosítsák a legveszélyezettebb csoportokat. 

Magyarország is részt vett a felmérésben, hazánkban 2019. március 29-től július 2-ig személyesen 993 emberrel vették fel a kérdőívet. 

A felmérésben szereplő egyik kérdés a különböző szituációkban előforduló félelemérzet témakörét járja körül. Az emberek egyik stratégiája, ahogyan reagálnak a bűnözés kockázataira az, hogy elkerülnek bizonyos, általuk kockázatosnak tartott helyzeteket. Ez hatékony taktika lehet az áldozattá válás elkerülése érdekében, azonban szintúgy hozzájárul az emberek tevékenységeinek, életterének korlátozásához, valamint pszichológiai terhet is okozhat. A felmérés egyik kérdése arra vonatkozott, hogy az elmúlt 1 évben elkerültek-e a megkérdezettek különböző szituációkat bántalmazás vagy zaklatás veszélye miatt három helyzetben: olyan helyeket, ahol nincsenek más személyek a közelben (pl. üres utcák vagy parkolóházak), bizonyos utcákat vagy területeket, illetve, ha valakivel egyedül kellett volna maradni. Az erre a kérdésre adott válaszok nagyban különböztek a megkérdezett országok lakosai között. A Csehországban, Franciaországban, Írországban, illetve az Egyesült Királyságban megkérdezettek közül minden legalább 4. személy gyakran és rendszeresen folyamodik ahhoz, hogy elkerül helyzeteket és helyeket, amelyek a bántalmazás vagy zaklatás előfordulásának félelmét váltja ki belőlük. Ezzel szemben kevesebb, mint 10% nyilatkozta azt Magyarországon, Horvátországban, Cipruson, Finnországban és Hollandiában, hogy szükségesnek érezné bizonyos szituációk és helyek elkerülését a mindennapokban.

Ennek a felmérésnek a közzététele nem véletlen, hogy 2021. február 22-én történt, ugyanis az Európa Tanács 1990. február 22-én jelentette meg a bűncselekmények áldozatainak chartáját, így ezáltal február 22-e az áldozatok napjaként lett kijelölve az Európai Unió tagországaiban. Magyarországon 1993 óta emlékeznek meg ezen a napon a bűncselekmények áldozatairól, továbbá 2011-ben február 22-én kezdte meg működését az ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal is.

 

2021.02.24. Schmidt Laura

Kép: fra.europa.eu