Európa digitális évtizedének kezdő napja- 2021 Európai Digitális Nap

A 2021. március 19-én online, a Bizottság és a Tanács elnökségi szerepét betöltő Portugália által  megrendezett Európai Digitális Napon több miniszteri nyilatkozat aláírására is sor került, amelyek megerősítik a Bizottság szándékát digitalizált Európa törekvéseiben. Az elemzés bemutatja az egyes nyilatkozatok főbb prioritási elemeit.

Európai Adat-átjárókról szóló Nyilatkozat

A Nyilatkozatot 25 uniós tagállam, valamint Izland és Norvégia írta alá. A részes államok elkötelezték magukat amellett, hogy az Unió megerősítse az internetkapcsolatot Európa afrikai és ázsiai szomszédai között, beleértve a nyugat-balkáni és latin-amerikai partnereket is. Az „Európai Adat Átjárók” a nemzetközi digitális kapcsolatokat erősítik azért, hogy Európa versenyképes legyen a digitális globális piacon. Az Európát a nemzetközi szinten összekötő infrastruktúra fejlesztése lehetővé teszi,  hogy az Unió több adattároló és adatfeldolgozó szolgáltatást kínáljon partnereinek, amelyek biztonságát a szigorúbb adatvédelmi normák garantálják.

Az Unió által társfinanszírozott Ellalink tengeralatti kábelrendszer (Ellalink submarine cable system) a következő hónapokban kezdi el működését, amellyel megerősíti az EU-Atlanti Adat-átjáró Platformokat, összekapcsolva Európát Latin- Amerikával. A Nyilatkozat ezekre a kapcsolatokra is ráerősít, sőt kiterjeszti azokat, mivel -az Atlanti-óceánon keresztül az internetforgalom két évente megkétszereződik-  új és biztonságos tengeralatti kábelrendszer fejlesztését célozza, amelyek Afrika, Ázsia és Latin-Amerika irányában erősítik az uniós adatkapcsolatokat.

Zöld és Digitális Átalakulásról szóló Nyilatkozat

A klíma célok elérése a digitális átalakulás nélkül csak álom Thierry Breton, az Unió belső piacért felelős biztosa szerint, mert kölcsönös függőség van a két fogalom között. A 2050-re elérni kívánt karbonsemlegességi cél a digitális zöld technológiák nélkül nem valósítható meg, ahogyan a körforgásos gazdaság sem.  24 tagállam, valamint Norvégia és Izland írta alá a Nyilatkozatot a zöld digitális technológiák használatának elterjesztésére. A cél, hogy több zöld digitális technológiát telepítsenek és támogassanak a klíma-semlegesség elérése érdekében, felgyorsítva a zöld és digitális átmenetet.

A Nyilatkozatban vállalt kötelezettségek a digitális technológia és a környezet összhangjára építenek, a föld teljes vizsgálatával, amelyből az űrtechnológia sem maradhat ki. Ezért a DestinE program részeként szeretnék megalkotni a Föld digitális klónját (digital twin) a klímaváltozás nyomonkövetésére. (Az Adat-átjárókról szóló Nyilatkozat is törekszik egyébként Európa űrtevékenységeinek fejlesztésére a műholdas kapcsolatok megerősítésére és védelmére, ezért következő lépésként a Bizottság meg szeretné alkotni Űr-alapú Biztonságos Kapcsolati Kezdeményezését.)

A Nyilatkozatban fellelhető még a közös Európai Adattér, Adatközpontok, Európai Adatfelhő és Blokklánc infrastruktúra létrehozásának célja, valamint a zöld digitális technológiai megoldások használata az energia, mobilitás, városfejlesztés, építészet és szolgáltató szektorokban. A digitális közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a zöld technológiát használó európai startupok és KKV-k támogatása sem maradt ki a Nyilatkozatból. 

A környezetbarát digitális technológiák széleskörű használata, és alapvetően az Unió klímacéljai a vállalatok erőfeszítése nélkül nem érhetők el. Ezért tekinthető nóvumnak az Európai Zöld Digitális Koalíció megalakulása a Nyilatkozat aláírásával egyetemben, amely alapításában 45 KKV és 26 vezérigazgató járt el. Az Európai Zöld Digitális Koalíció (EGDC) az Európai Parlament kezdeményezése, amelyet az Európai Bizottság DG CNECT egysége hajt végre. A Koalíció tagjai felvállalták, hogy a zöld digitális technológia fejlesztéshez befektetések révén hozzájárulnak, új módszerek és eszközök kidolgozásában vesznek részt a Nyilatkozat céljaival összhangban civil szervezetek és szakértők bevonásával, valamint interszektorális együttműködéseket alakítanak ki.

Európai Startup Nemzetek Standard Nyilatkozat

Az európai startupok az innovációs ökoszisztéma kulcselemei, aktív alkotói a digitális és zöld uniós prioritásoknak, ezért 24 uniós tagállam Izlanddal kiegészülve aláírta az Európai Startup Nemzetek Standardról szóló Nyilatkozatot (declaration on Startups Nations Standard of Excellence).  A közelmúltban a Digitális Iránytűről szóló közleményben a Bizottság 2030-ra a startup-unikornisok mennyiségének megduplázására törekszik az EU-ban, amihez a támogató és vállalkozóbarát startup ökoszisztéma megteremtése elengedhetetlen. A koronavírus járvány nyomán kibontakozó gazdasági válságban a vállalkozói szféra új ciklusa kezd teret nyerni, a digitális ökoszisztéma és a startupok tanúsították a legnagyobb fokú rezilienciát. Tény, hogy 250 ezer startup van az Európai Unióban, ami megegyezik az Egyesült Államok startup állományának számával, a különbség azonban az, hogy a munkahelyteremtés és a GDP hozzájárulás terén az USA startup ökoszisztémája lekörözi az európait, mert előbbiben nagyobb a piac, így több tőkéhez férnek hozzá a vállalkozások. Ahhoz, hogy Európa startup kontinenssé válhasson, előbb meg kell valósítani az Egységes Digitális Piacot. A Nyilatkozat a jó gyakorlatok megosztásáért és a vállalkozóbarát környezet kialakításáért 2021-ben egy Startup Nations’ Hub megalkotását is előirányozta, amely a részes tagállamok közötti adatcserét is felgyorsítja.

A portugál elnökség programja szerint júniusban Lisszabonban írják alá a Digitális Demokrácia Nyilatkozatot (Declaration for digital democracy with a purpose), amelynek fő feladata a szabályozáson túl az állampolgári és vállalkozói bizalomépítés a digitális technológiák irányában.

A Digitális Napon a nyilatkozatok aláírásának jó politikai üzenete van, a tagállamok többsége kiáll a Bizottság által megjelölt digitális prioritások mellett, noha Magyarország támogató állásfoglalása még várat magára.

2021-03-26- Pató Viktória Lilla

Kép forrása: Európai Bizottság