Jár de nem jut – a szimbólumhasználat színe és fonákja

Románia az egyetlen állam, ahol a sajátos nemzeti színeiket ünnepek alkalmával megjelenítő magyarokat büntetik.  

A Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény helyes alkalmazása - amelynek Románia is részese - előírja, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk van megőrizni identitásuk alapvető elemeit, a vallást, a nyelvet, a hagyományokat és a kulturális örökséget. Ennek értelmében a magyar közösségnek teljes mértékben joga van használni nemzeti szimbólumait. Mindezek ellenére, idén is, úgy, mint tavaly és tavalyelőtt, tízezer lejre büntette a Kovászna megyei kormányhivatal Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert, mert március 15-ére magyar szimbólumokkal díszítették fel a várost.

Mindez azért furcsa és igazságtalan, mert Románia minduntalan azt hangoztatja, hogy példaértékűen megoldotta a kisebbségek ügyét. Azonban lám, mégis bünteti azokat, akik élnek jogaikkal és nemzeti ünnepünkön nemzeti szimbólumainkat használják. A zászlótörvény kimondja, hogy idegen államok zászlaját csak kivételes alkalmakkor, csak a román trikolórral együtt szabad kitűzni. A törvény alkalmazási módszertana az 1157/2001 számú kormányhatározat és annak utólagos módosításai által pedig leszögezi: azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket. A romániai magyar közösség által a piros-fehér-zöld színű lobogó, kokárda, szalag és egyéb díszek használata azonban nem egy idegen állam szimbóluma, hanem a magyar nemzet saját jelképe, függetlenül attól, hogy melyik országban élünk!

A problémára Miklós Zoltán, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője is felhívta a figyelmet parlamenti felszólalásában. Kiemelte, hogy a piros-fehér-zöld szimbólumok nem a magyar állam hivatalos zászlói, azok minden állami tartalmat nélkülöznek. A piros-fehér-zöld kokárdák, zászlók és szívek az etnikai identitás kifejezésének módját jelentik, amely a romániai magyar közösség magyar nemzethez való tartozását tanúsítja, csakúgy, mint a piros-sárga-kék színek a román közösség számára.  Mindezt figyelembe véve nem beszélhetünk törvénysértésről!  Sőt, a prefektúrák által kiszabott, ismételt bírságok indokolatlanok, és nem tesznek mást, mint megzavarják a két közösség közti békés együttélést. A büntetés ugyanakkor ellentmond Románia államelnöke és miniszterelnöke által idén március 15-e alkalmából megfogalmazott üzeneteinek is. 

„Szilárd meggyőződésünk, hogy a 21. században a békés együttélés, többek között a nemzeti ünnepeink kölcsönös tiszteletben tartását feltételezi a nemzeti szimbólumok szabad és korlátlan használata révén” – hangzott el a képviselő felszólalásában.

„Ha ez az ára annak, hogy használhassuk a szimbólumainkat, akkor minden évben kifizetem a bírságot” – kommentálta az esetet Antal Árpád. Azonban ezt még sem játszhatjuk el minden évben, ezen változtatnunk kell, változtatni fogunk, hogy végre mindenki megértse, jogunk van itt lenni, jogunk van megélni magyarságunkat, jogunk van használni nemzeti szimbólumainkat.

2021. 03. 30. - Hegedüs Csilla

Kép: Székelyhon