Több pénz jut a nemzeti kisebbségeknek Romániában

Tíz százalékkal nőtt a kisebbségeknek szánt alap Romániában. Az erről szóló döntést nemrég szavazta meg a kormány.

A kisebbségeknek szánt támogatás a tavalyi 143 millió lejről idén több mint 163 millió lejre nőtt. A romániai rendszer szerint azok a szervezetek jogosultak erre a támogatásra, akiknek képviseletük van a bukaresti parlamentben, így jelenleg Romániában 19 szervezet (20 kisebbség, a csehek és szlovákok együtt szerepelnek) osztozik az összegen. Emellett az éves költségvetésből a kormány elkülönít egy összeget, amit olyan programok megvalósítására szán, amelyek az interetnikus kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt, a kulturális, nyelvi, vallási identitást és kisebbségi jogokat népszerűsítik és amelyek az intolerancia ellen küzdenek. A tavalyi pandémiás helyzet miatt ez a költségvetés sajnos idénre viszont 5 millió lejről 4 millió lejre csökkent.

A globális összeg szétosztása után az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala kormányhatározatot terjeszt elő, amely nemcsak a szervezetekre lebontott összegeket, de a felhasználási módot, az elszámolás módját is meghatározza. A kapocs tehát a kormány és a szervezetek között az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, ők koordinálják a folyamatot.

A Románia Magyar Demokrata Szövetség ebből az alapból április 12-től hirdeti meg pályázati kiírásait, a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

A Communitas Alapítványt 1998-ban alapította a Románia Magyar Demokrata Szövetség. Nonprofit, közhasznú jogállású intézmény, melynek célja az erdélyi magyar közösség támogatása, fejlesztése, kultúránk ápolása, megőrzése. Támogatja mindazokat az egyesületeket, alapítványokat, szakmai szervezeteket, oktatási- és egyházi intézményeket, akik az erdélyi magyar közösségért dolgoznak, értékmegőrzést végeznek. Hasonlóképp segíti azokat az egyéneket is, akik alkotnak, tanítanak, kutatnak, közösségszervezéssel foglalkoznak. A magyar kultúra tehetségeit támogatja, akik az irodalom, színjátszás, vizuális művészetek, fotóművészet, zene, valamint film, televízió, rádió és multimédia területén alkotnak.

Magyar házakat működtet, támogatja az iskola utáni programokat, szakkörök megszervezését, a szórvány táborközpontok működtetését. Hozzájárul a szórványkollégiumok működéséhez, valamint az ott tanuló diákok és azok pedagógusainak ingázási költségeihez, ez által több ezer diák részesülhet támogatásban.

A Communitas Alapítvány támogatásait pályáztatás útján nyújtja. Évente átlagosan 3000 pályázat érkezik be, melyből átlagosan 1600 - 1700 kerül támogatásra. A kuratórium évente különböző témakörökben hirdet meg pályázati kiírásokat és ezen témák évenként változhatnak.  2021-ben a következő témákban hirdet pályázatot az Alapítvány: ifjúság, művelődés, sport, szórvány (programok, magyar házak, iskola utáni szakkörök, lelkészingázás), könyvkiadás, sajtó, alkotói ösztöndíj, utazástámogatás és szakmai gyakorlatok.

Az idei pályázatokról a www.communitas.ro oldalon lehet tájékozódni.

2021.04.26. - Hegedüs Csilla

Kép: Hegedüs Csilla