Elkezdődött az Európa jövőjéről szóló konferencia

Az egyéves rendezvénysorozat május 9-én, Európa napján vette hivatalosan kezdetét.

 Egy év várakozás után hivatalosan is elindult az Európa jövőjéről szóló konferencia. Az ünnepélyes megnyitója az eredeti terveknek megfelelően május 9-én volt Strasbourgban, abban az országban, amely elnöksége alatt jövő tavasszal véget ér majd a rendezvénysorozat. Külön érdekessége volt a megnyitónak, hogy a francia elnök, Emmanuel Macron is beszédet mondott, hiszen hivatalosan most még semmilyen szerepet nem tölt be a konferencia vezetésében, ám az Európai Unió ilyen formában történő megújításának ötlete tőle származik. A politikusok örömteli szavain és az esemény rendkívüliségének hangsúlyozásán túl az elmúlt hetekben végzett munkának köszönhetően az is kiderült, milyen elképzelések mentén szerveződik meg a rendezvény.

A konferenciának alulról építkező szerkezete lesz, a legalsó szinteket az online platformon meghirdetett események és a nemzeti, illetve összeurópai keretek között megrendezett civil panelek jelentik. Ezeken 10 témakörben vitathatják meg a részt vevők az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdéseket. A rendezvényeken elhangzottakat becsatornázzák majd a konferencia időről időre megrendezett plenáris részére. Ott összesen 433 fő vitatja majd meg az alulról jövő észrevételeket, a jelenlévők összetételének struktúrája állandó marad. Az uniós intézmények közül az Európai Parlamentből 108 fő vehet részt, a tagállamok képviselőit tömörítő Tanács összesen 54 tagot delegálhat, vagyis országonként kettőt, az Európai Bizottság pedig három személyt küldhet a megbeszélésre. Mellettük a nemzeti parlamentekből összesen 108 képviselő lehet jelen, ami államonként négy főt jelent. A 108 civil három irányból csatornázódik be. A plenáris konferencián ott lesz az Európai Ifjúsági Fórum elnöke, 80 személy az európai panelekből, 27-en pedig – nemzetenként egy-egy – az országos szinten rendezett panelekből, vagy bármely, a konferenciához kapcsolódó rendezvényről, amelyet meghirdettek az eseménysorozat hivatalos oldalán. Ezen túlmenően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága egyaránt 18-18 fővel képviseltetheti magát, továbbá rajtuk kívül ott lesz még 8-8 ember a szociális partnerek, illetve a civil szervezetek köréből. Amennyiben nemzetközi témát tárgyalnak majd, úgy az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is részt vesz az egyeztetésen. Az Igazgatóság, mely testület kidolgozta a részleteket, külön figyelmet fordít arra, hogy a 25 év alattiak is megfelelő létszámban vegyenek részt a plenáris megbeszélésen, valamint, hogy a férfiak és nők egyenlő arányban legyenek jelen. A legfelső szinten a hármas elnökség áll, akik a legvégén a konferencián elhangzottak alapján a további lépések meghatározásáért felelősek.

A szervezők azt szeretnék, ha ezzel az eseménnyel közelebb hozhatnák a polgárokhoz az Európai Uniót, gyengítve vele a demokratikus legitimáció hiányát felemlegető hangokat. Elmondásuk szerint a résztvevőkre bízzák, milyen Uniót szeretnének látni a jövőben, akaratuknak pedig eleget fognak tenni az egy év elmúltával. Azt, hogy ez magában foglalja-e a szerződésmódosítás lehetőségét is, ma még nem lehet egyértelműen megmondani, az ügyben nem csupán a tagországok megosztottak, de a konferencia elnöksége is nyitva hagyta ezt a kérdést.

2021.05.09. Kalas Vivien

Kép: European Parliament