Küzdelem a gyermekek szexuális zaklatása ellen

A gyermekek szexuális zaklatása különösen súlyos bűncselekmény. Az erről szóló hírek mindig a társadalom mély felháborodását váltják ki. 

A gyermekek a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb rétege, az ellenük elkövetett szexuális bűncselekményeknek szerteágazó, akár egész életen át tartó következményei lehetnek. Ezeknek a bűncselekményeknek a mély egyéni következmények mellett, komoly társadalmi következményei is vannak. 

Május 3-án egy olyan hálózatot fedeztek fel a bűnüldöző hatóságok, amely a világ egyik legnagyobb online platformja volt a gyermekek elleni szexuális zaklatásról szóló képek terjesztésének. A hatóságok Németországban és Paraguayban négy honlap üzemeltetőt fogtak el, de az Europol további nemzetközi letartóztatások hírét lengette be az adatok átvizsgálása után.

A nemzetközi nyomozásban a német, holland, svéd, ausztrál, amerikai, valamint kanadai nyomozószervek is részt vettek. A hatóságok elmondása szerint a felfedezett platformnak több mint négyszázezer regisztrált felhasználója volt.  

A gyermekek szexuális zaklatása elleni küzdelem az EU egyik prioritása. 2020. július 24-én a Bizottság elfogadta azt az uniós stratégiát, amelynek fő célja, hogy uniós szinten hatékony válaszlépéseket biztosítsanak a gyermekek szexuális zaklatásának bűncselekményével szemben. 

Az Európai Parlament és a Tanács idén április 29-én egy olyan ideiglenes rendeletről hozott döntéseket, amelyeknek fő célja a gyermekekkel szembeni szexuális zaklatások online kommunikációs szolgáltatók általi felderítése. Erre a rendeletre azért volt sürgősen szükség, mert az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv - amelynek egyes cikkei a forgalmi adatok titkosságának védelmére irányulnak - hatálya alá tartoztak bizonyos online kommunikációs szolgáltatók (pl. üzenetküldő szolgáltatások, e-mail szolgáltatások). Magyarul, az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv nem biztosít kifejezett jogalapot az adatoknak a gyermekek ellen elkövetett online szexuális zaklatás felderítése céljából történő önkéntes kezelésére. 

Az új dokumentum azonban jogbiztonságot nyújt a gyermekek online szexuális bántalmazásának észlelésére, bejelentésére, valamint a gyermekek elleni szexuális bántalmazás anyagának eltávolítására irányuló önkéntes intézkedések során. A javaslat továbbra is garantálja a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogot, ugyanakkor lehetővé teszi az online személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók (vagyis olyan szolgáltatás, mely véges számú személy közötti közvetlen, interaktív információcserét tesz lehetővé) számára bizonyos technológiák alkalmazását a gyermekek elleni szexuális zaklatás felderítésének érdekében. Ezen technológiák segítségével a szolgáltató jelenteni tudja a bűncselekményt a bűnüldöző hatóságoknak, valamint olyan civil szervezeteknek is, melyek a gyermekek elleni szexuális zaklatás áldozataival foglalkoznak.

Ezek az önkéntes tevékenységek az eddigi tapasztalatok alapján nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy azonosítsák az áldozatokat, visszaszorítsák a gyermekek szexuális zaklatását megjelenítő anyagokat, valamint hozzájáruljanak az elkövetők azonosításához és összességében a gyermekek szexuális zaklatásával összefüggő bűncselekmények megelőzéséhez. 

A következő lépés, hogy a rendeletet hivatalosan elfogadja az Európai Parlament és a Tanács. A Bizottság azonban bejelentette, hogy az év folyamán még új, átfogó jogszabályra tesz javaslatot, amely részletes megoldási ajánlásokat fog tartalmazni a gyermekekkel szemben elkövetett online és offline szexuális bűncselekmények elleni küzdelemhez. Ez az új jogszabály az április 29-ei ideiglenes rendelet helyébe fog lépni. 

2021.05.14. Schmidt Laura