Digitális témájú EP előterjesztések a héten: az élő sportközvetítés szellemi tulajdonjogi védelme a digitális térben

Az Európai Parlament napirendje alapján a héten két digitális témájú előterjesztést mutatnak be, illetve vitatnak meg az EP képviselők. Előbbi a sportesemények szervezői előtt álló digitális kihívásokról, utóbbi a digitális egységes piac akadályainak leküzdéséről, a mesterséges intelligencia európai fogyasztók általi használatáról szól. 

Az Európai Parlament 2021. május 17-20. között zajló plenáris ülésszakán döntést kezdeményez arról, hogy a Parlament felkéri-e az Európai Bizottságot egy új jogalkotási kezdeményezés előterjesztésére a digitálisan közvetített sportesemények védelmére vonatkozóan. A Bizottság a jogalkotási aktusra irányuló javaslatot az EUMSZ 114. cikke alapján nyújthatja be, a parlamenti ajánlások figyelembe vételével. 

A digitális átalakulás felgyorsítja a sport elüzletiesedését, ugyanakkor számos új lehetőséget kínál a sportolók, a sportszervezők és a sportágazat egésze számára úgy, hogy a digitalizáció javítja a fogyasztók sportélményét, növeli a sport hatókörébe kerülők számát, valamint bővíti a közönséget és fokozza bevonódásukat. A parlamenti előterjesztés a sportközvetítéseket érintő online kalózkodás kezelésében, valamint a digitális környezet által elsősorban a hagyományosan nem sugárzott sportok láthatóságának növelésében kíván előrelépést kezdeményezni. 

A jogosulatlan sportközvetítés egyik problematikája, hogy a sportesemény önmagában nem minősül szerzői jogi védelemre jogosult műnek. A tagállamok ugyanakkor elfogadhatnak olyan nemzeti szabályokat, amelyek a szerzői joggal összehasonlítható jogi védelmet biztosítsanak sportesemények számára. Egyes tagállamok egyedi szabályokat vezettek be, mint például Olaszország, aki a szerzői joggal szomszédos jogot rögzített jogszabályaiban, amely védelmet biztosít a sportesemények audiovizuális jogai tekintetében. Ezenkívül, bár a sportesemény önmagában nem részesülhet semmilyen szellemi tulajdonjog által biztosított védelemben, azok rögzítése vagy közvetítése az uniós jog szerint védhető.

A Parlament a Bizottságot azért kérné fel a jogi aktus előterjesztésére, mert az élő sportesemények tartalmával való kalózkodás valódi probléma, amely a jövőben nem fog csökkenni, és a jelenlegi jogi keret nem teszi megfelelően lehetővé az élő sportesemények hatékony védelmét. A parlamenti jelentéstevő azonban figyelmeztet, hogy a megoldás nem a sportesemények szervezőit megillető új jog megteremtésében rejlik, hanem a meglévő jogok érvényesítésének javításában. Továbbá olyan intézkedések bevezetését javasolja, amelyek támogatják az érdekelt felek közötti önkéntes megállapodások kidolgozását és a nemzeti hatóságok közötti együttműködést.

Következésképpen a Parlament a plenáris szavazással felszólíthatja a Bizottságot a meglévő jogszabályok pontosítására és kiigazítására annak érdekében, hogy lehetővé váljon az élő sporteseményekre vonatkozó jogok azonnali érvényesítése, beleértve a nem engedélyezett élő sporteseményekhez való hozzáférés valós idejű blokkolását vagy azok eltávolítását elrendelő intézkedések meghozatalát is. 

A hatékony jogi védelem biztosítására az élő sportesemények tekintetében módosítani kell a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó hatályos uniós jogi keretet, közös európai kritériumrendszert kell kidolgozni a hitelesítésre, konkrét intézkedéseket kell hozni a jogellenes online közvetítés eltávolítására (élő blokkoló hálózatok), törekedve a határokon átnyúló, valamint a tagállamok, jogtulajdonosok és közvetítők közötti együttműködések ösztönzésére.

A parlamenti jelentéstevő a kezdeményezést ma délután mutatja be, amely élőben követhető

2021-05-17- Pató Viktória Lilla

Kép: Petter Lagson