Megkezdődött az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnökségi féléve

2021. május 21-én Magyarország átvette Németországtól az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában (ET MB) betöltendő soros elnökséget. Az elnökséget az ET tagállamai az angol abc sorrendjében töltik be féléves rotációs ciklusban és az elnökséget adó tagállam erre az időszakra vonatkozóan különböző prioritási területeket határoz meg. A május 21-i átadó-átvevő eseményen Németország áttekintette az előző félévben elért eredményeit és az általa ellátott elnökség fejleményeit, Magyarország pedig bemutatta, ismertette a következő fél évben megvalósuló elnökség prioritásait. 

Heiko Maas német külügyminiszter a 2020. november 18. és 2021. május 21. között ellátott német elnökség fontos eseményei között kiemelte az Emberi Jogok Európai Egyezménye létrehozásának 70. évfordulóját 2020. november 4-én; a koronavírus járvány hatásait, amellyel összefüggésben a német elnökség multilaterális összefogásra biztatta a tagállamokat a járvány káros hatásainak csökkentése érdekében. Emellett a német elnökség az Isztambuli Egyezmény támogatását, valamint az ezzel kapcsolatos EU-s együttműködés előmozdítását is fontos célkitűzésként kezelte, illetve megpróbálta nemcsak fenntartani, de erősíteni is a MB munkájának hatékonyságát az emberi jogok, demokrácia és jogállamiság, valamint a fiatalok jogainak biztosítása terén, így Németország több alkalommal hangsúlyozta a jövőorientált Európa szükségességét.

A német külügyminiszter összefoglalta az elmúlt fél év elnökségi prioritásait, illetve az említett területeken elért eredményeket, melyek a következők voltak: az emberi jogok, demokrácia és jogállamiság védelme; a jövő alakítása – a mesterséges intelligencia szabályozásával kapcsolatos nemzetközi normák kialakítása és az emberi jogok védelme az interneten terjedő gyűlöletbeszéd kezelése érdekében; az ET/Európa közelebb vitele a polgárokhoz, különösen a fiatalok bevonása a fent említett területekkel kapcsolatos jövőbeli párbeszédbe. Az egyes prioritásokon belül a külügyminiszter kitért a megrendezett programokra, konferenciákra, egyeztetésekre és egyéb eseményekre, melyek angol nyelvű összefoglalója az Európa Tanács hivatalos honlapján érhető el.

Ezt követően az átvevő soros magyar elnökség elnökeként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ismertette a magyar prioritásokat, melyek a következők: a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítása; vallásközi párbeszéd; jövő generáció: gyermekek jogai, fiatalok részvétele és roma felzárkóztatás; technológiai, illetve környezeti kihívások. Az egyes prioritási területeken belül több célkitűzés került meghatározásra, melynek részletes leírása szintén az Európa Tanács honlapján olvasható részletesen. A magyar külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország 1990-ben megvalósult csatlakozása óta másodszor tölti be a MB soros elnökségét, az első elnökségre 1999-ben került sor. Magyarország a továbbiakban is kiáll az emberi jogok, demokratikus értékek, a jogállamiság védelme és támogatása mellett, és a magyar elnökség célja, hogy Európa stabilitását, demokratikus intézményeinek védelmét előmozdítsa, erősítse a politikai, jogi, szociális és kulturális kohéziót és felvegye a harcot a politikai, kulturális és vallási intolerancia minden formája, illetve a kisebbségek hátrányos megkülönböztetése ellen.

A magyar elnökséget az ország arra (is) szeretné használni, hogy támogatásban részesítse a kulturális értékeket, az európai kulturális sokszínűséget, megerősítve az európai identitást, amely nyitott a világ számára is. Emellett, Magyarország szeretne hatékony közös választ adni a modern társadalmak kihívásaira, mint például az új technológiák gyors fejlődésére. A jövő generáció egészsége, illetve a minőségi környezet fenntartása érdekében a magyar elnökség támogatni kívánja az ET meglévő eszközrendszerét és a környezeti kihívásokkal kapcsolatos megfontolásait. A jövőorientált látásmóddal összefüggésben az elnökség speciális figyelmet szentel majd a jövő generációnak, a gyerekeknek és fiataloknak, építve az ET egyedülálló tapasztalatára és ismeretére a kérdéskörrel kapcsolatban. A felsorolt magyar prioritásokon túl Magyarország számos kulturális programot szervez Strasbourgban, remélve, hogy hamarosan magunk mögött hagyhatjuk a pandémia által az elmúlt időszakban megélt nehézségeket és korlátozásokat.

Magyarország 2021. november 17-ig tölti be az ET MB soros elnökségét, a posztot ezt követően pedig Olaszország látja majd el.

2021. 05. 25. Varga Csilla 

Kép: https://www.coe.int/en/web/portal/-/hungary-takes-over-the-presidency-of-the-committee-of-ministers