Magyar egyetemek részvételével indulnak az uniós kísérleti projektek

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet által támogatott huszonhárom kísérleti projektből háromban is van magyar érdekeltség.

A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2009-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy az innovációt és versenyképességet középpontba helyezve, ösztönözze a vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek együttműködését, hozzájárulva ezzel az Európai Unió globális szerepének megerősítéséhez. Az EIT 2021 és 2027 közötti időszakra szóló stratégiai innovációs tervének egyik eleme az a – elsősorban - felsőoktatási intézményekre vonatkozó kezdeményezés, mely intézményi változások elősegítése révén növelné az egyetemek vállalkozói és innovációs teljesítőképességét.

A program első, kísérleti jellegű szakasza idén júliusban veszi kezdetét és két esztendeig tart majd. Ez idő alatt az EIT huszonhárom olyan, az eredeti cél megvalósítására irányuló projektet fog finanszírozni, esetenként legfeljebb 1,2 millió euró értékben, melyek végrehajtásában felsőoktatási intézmények, vállalkozások, egyesületek és kutatóintézetek közösen vesznek részt. Az összesen 135 nyertes egyetem és 140 egyéb szervezet között három magyarországi – egy vidéki és két fővárosi - is megtalálható.

A Miskolci Egyetem ír, belga, finn, cseh, illetve olasz partnerével együtt száznegyven, nemzetközi piacok felé nyitni kívánó kis- és középvállalkozás anyagi és szakmai támogatását tűzte ki célul, elősegítve vele továbbfejlődésüket. Valamennyi kkv-nak egy stratégiai tervet kell elkészítenie, melyben előrehaladásuk lépéseit írják le. Az elkészített anyagok egyfelől esettanulmányokként a kutatók számára is felhasználhatóak lesznek, másfelől a program elindítói azt remélik, hogy egyes dokumentumok tudományos kitüntetést is kaphatnak, így erősítve a felsőoktatás és a kis- és középvállalkozások közötti kapcsolatot.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem spanyol, olasz, francia, német és román szervezetekkel összefogva pályázott sikeresen. Projektjük középpontjában a felsőoktatásban tanulók állnak. Céljuk, hogy a hallgatók már egyetemi éveik alatt megtapasztalják a gyakorlatban is, mit jelent egy vállalkozásban dolgozni. Szükségesnek tartják továbbá, hogy kidolgozásra kerüljön egy vállalkozói tanterv és elinduljon egy azon alapuló képzés, melynek végén egy képesítést igazoló oklevelet kapnak a résztvevők. Mindehhez elengedhetetlen az oktatók ilyen irányú továbbképzése is. Ezeken túlmenően, a két év során ugyancsak kiemelt figyelmet fordítanak majd új vállalkozások létrehozásának támogatására.

A szintén budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem észt, bolgár, román, szlovák és egyesült királyságbeli felsőoktatási intézményekkel, illetve vállalatokkal közösen vált a huszonhárom nyertes konzorcium egyikévé. Innovációs kapacitásuk növelése érdekében az oktatásra és a készségfejlesztésre helyezték a hangsúlyt. A vállalkozói kompetenciát olyan kulcsfontosságú készségként határozták meg, melyet minden, még a terület iránt kevésbé érdeklődő személynek is el kell sajátítania. Ennek elérése érdekében a már meglévő tanárképzéseket és a vállalkozói oktatás tantervének fejlesztését szeretnék megvalósítani. Az új ipari partnerségek kiépítésével pedig a két szféra közötti együttműködést mélyítenék el.

A projektek eredményessége és hosszú távú hatásaik nem csupán az Európai Unió számára lehetnek hasznosak, Magyarország is megerősödik általuk.

2021.07.21. Kalas Vivien

Kép: Európai Bizottság