Lelkesedésből tettrekészség, az EU mesterséges intelligencia ambícióinak jelene

2021. szeptember 14-15 között a szlovén tanácsi elnökség Brdo-ban rendezte meg az év egyik legnívósabb mesterséges intelligencia (MI) témájú eseményét, a High-Level Conference on Artificial Intelligence-t.

A rendezvény ez alkalommal, a 2021 áprilisában, az Európai Bizottság által bemutatott, kockázatalapú megközelítésű Mesterséges Intelligencia Jogszabálycsomag tervezet (Artificial Intelligence Act) elemzésével a technológia jogi szabályozására nagy hangsúlyt fektetett. A rendezvény a második Európai MI Szövetség Közgyűlésének (AI Alliance Assembly) eredményeire, valamint az idén felülvizsgált Mesterséges Intelligencia Koordinált Tervre (Coordinated Plan on AI) is reflektál.

A rendezvény címe („From Ambition to Action”) is érzékelteti, hogy az uniós szintű politikai gondolkodás a mesterséges intelligencia szabályozásának kérdéseiről egy irányba tart, azonban az Unió globális szuverén helyzetének stabilizálásához, valamint a kontinens nemzetközi piaci és technológiai versenyben elfoglalt helyéhez elengedhetetlen, hogy a gondolatokat tettekre váltsák. A rendezvény valamennyi szféra előadóit fogadta, így az akadémiai, a magán, a civil és a közszféra is képviseltette magát a minél szélesebb körű diskurzus biztosításának érdekében. 

Az első nap programjában kifejezetten a technológia jogi szabályozásának vizsgálata, valamint az emberarcú mesterséges intelligencia bizalmi kérdései kerültek előtérbe. Az Európai Unió intézményeinek képviselőin túl tagállami politikai vezetők, nemzetközi szervezetek képviselői és tengerentúli kutatók is megtalálhatóak voltak a panelekben. A technológia szabályozásához kötődő kormányzási, valamint a standardok tisztázása és felelősségi kérdések is megjelentek.

A második nap az Európai Unión belüli mesterséges intelligencia innovációk ösztönzésére, az EU, mint MI HUB koncepcióra épült. A kontinentális ökoszisztéma erősítésének tárgyalása során megjelentek az oktatás és képzés, az egészség és jólét, valamint a zöld átmenet és a klímacélok megvalósításának mesterséges intelligenciát érintő kérdései.

Többek között részletesen tárgyalták az MI Koordinált Tervet, amelynek végrehajtását az Unió szintjén az AI Watch monitorozza. Az ellenőrző szerv következtetéseit, valamint az OECD AI Observatory adatait összegyűjtve az Közös Kutatási Központ (Joint Research Centre) idén júniusban kiadta a Nemzeti MI Stratégiákról szóló jelentését, amelyben Magyarország azok közé a tagállamok közé tartozik, amelyek konkrét cselekvési tervet és időzítést határoztak le nemzeti MI stratégiájukban, nem csupán egy általános keretet a digitális átállásra.

A két tanácskozási nap világosan rámutatott arra, hogy sok teendőnk van még az európai szintű MI szabályozás terén. Noha a joganyag előterjesztés a jogalkotási mechanizmus révén legkorábban 2024 második felében válik alkalmazandóvá, a túlszabályozás elkerülését, ugyanakkor az uniós polgárok digitális jogainak biztosítását csak alapos egyeztetés és előkészítés árán lehetséges garantálni. A tervezett hatályba léptetési időpont Magyarország számára azért is fontos, mert ekkor fogja betölteni az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét, átvéve Belgiumtól a stafétát.

2021.09.20. Pató Viktória Lilla