Az Európai Bizottság 2022-es munkaprogramja: erős, zöld és demokratikus Európa

A Bizottság hat átfogó célkitűzés mentén jelölt ki cselekvési irányokat.

Az Európai Bizottság október 19-én mutatta be a 2022. évre szóló munkaprogramját. Ebben, a tizenkét hónapra vonatkozó cselekvési tervben a testület azokat a konkrét lépéseket ismerteti, amelyekkel általános politikai célkitűzéseit tervezi megvalósítani. A Bizottság hat fő irányvonal mentén határozta meg legfontosabb teendőit 2022-re.

Az első az európai zöld megállapodásban foglaltak megvalósítása, továbbhaladás a 2050-re kitűzött klímasemlegesség elérése felé. Mindennek érdekében az EB egyfelől folytatni kívánja a már elindult kezdeményezéseket – például a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi uniós cselekvési tervet –, értékelve az azok által elért eredményt, másfelől nagyobb hangsúlyt fektetnének a jövőben a megújuló energiák alkalmazására. Ehhez kapcsolódóan egy napenergia felhasználásáról, előnyeiről és meglévő akadályairól szóló közlemény kidolgozását tervezi, mellyel a tagállamoknak szeretne segítséget nyújtani ezen a területen. A zöld átálláshoz anyagi forrásokat is biztosítana a testület egyebek mellett zöldkötvények kibocsátása, valamint a Szociális Éghajlatváltozási Alap révén.

A második átfogó célkitűzés Európa alkalmazkodása a digitális korszak elvárásaihoz. A sikeres digitális átalakulást elősegítve a Bizottság egy európai chip törvény kidolgozását tervezi, mellyel az EU mikrochipgyártásának fejlesztéséhez kíván hozzájárulni, de hasonlóképpen új jogszabályi javaslatot készítenek annak céljából, hogy a termékekre egységes kiberbiztonsági előírások vonatkozzanak, továbbá az energiaszektor digitalizációjának felgyorsítását támogatása okán a következő esztendőben egy erre irányuló cselekvési tervet is ismertetnek majd. Az átalakulás eredményességéhez ugyanakkor elengedhetetlenek a hozzáértő polgárok, ebből adódóan a Bizottság kiemelt figyelmet fordít az oktatás szerepére is, melynek segítségével sajátíthatják el a fiatalok a szükséges kompetenciákat.

A harmadik terület a gazdaságpolitikával és az azzal összefüggő kérdésekkel kapcsolatos. Széles társadalmi vita indul a fiskális politikáról és a gazdasági kormányzás keretrendszeréről. Fontos prioritása a Bizottságnak Európa szociális dimenziójának megerősítése, amihez jó alapot nyújtanak a szociális jogok európai pillérének elvei és az azok megvalósítását célzó cselekvési terv. Ezen túlmenően az EB egy minimálbérről szóló ajánlás kidolgozását tervezi, valamint elkötelezett a világ több mint száz országa által, az idei évben elfogadott nemzetközi adóreformra vonatkozó tervek gyakorlatba való átültetése mellett.

Negyedikként az EB azt szeretné elérni, hogy az Unió meghatározóbb szereplővé váljon a nemzetközi színtéren. Ez okból készítenek egy új - Global Gateway nevű - összeköttetési stratégiát, melynek lényege, hogy a geopolitikai szempontból meghatározó jelentőségű infrastruktúrát, az áruk, szolgáltatások és polgárok összekapcsolását uniós forrásból kívánják finanszírozni, ellensúlyozva vele Kína szerepvállalását. Tenni szeretnének továbbá egy valódi Európai Védelmi Unió létrejöttéért, melyhez fontos lépés lehet majd a 2022 első felére, a francia elnökség idejére tervezett védelmi témájú csúcstalálkozó és annak eredménye.

Az európai életmód előmozdítása szintén azon átfogó irányvonalak közé tartozik, amelyekre a Bizottság a következő évben kiemelt hangsúlyt kíván helyezni. Ennek részét képezi az idén kezdődött Európa jövőjéről szóló konferencia, melyen a polgárok is elmondhatják, milyen Unióban szeretnének élni, és ugyancsak ezt a célt szolgálja az EB elképzelései alapján az együttműködés szorosabbra fűzése a felsőoktatás, az egészségügy, illetve a biztonságpolitika területén.

Legvégül, a 2022-es esztendő az uniós demokrácia megerősítéséről is szól majd. Nem csupán a már fentebb említett konferencia által, de a médiaszabadság és a jogállamiság elveinek védelme, garantálása útján is.

2021.10.25. Kalas Vivien

Kép: Flickr.com