Magyarország kitartó nemzetközi képviseletéről – Schöpflin György professzor úr emlékére

Bármekkora legyen is az ellenszél, mindig érdemes küzdeni azért, hogy Magyarországról hiteles képet alkossanak külföldön. Schöpflin György európai parlamenti képviselő, egyetemi professzor munkássága követendő példaként áll a fiatalok előtt.

Mi magyarok 2010 előtt legtöbbször azzal szembesültünk, hogy Európában nem sokat tudnak vagy beszélnek hazánkról. Abszurd helyzetek alakultak ki abból, amikor országunkba látogató nyugat-európai csoportok tagjai, külföldi cserediákok meglepődve nyugtázták, hogy létezik az országban televízió, vagy amikor éppen azt kellett bizonygatnunk a kétkedő szemmel néző külföldieknek, hogy magyarok találták fel a golyóstollat, a számítógépet, a C-vitamint és a Rubik-kockát. Magyarországról általánosságban véve keveset beszéltek külföldön és a hazánkról alkotott képet – tisztelet a kivételnek – leginkább klisék határozták meg, melyek középpontjában az állt, hogy a Nyugattól mindenben fényévekkel elmaradott posztszovjet ország vagyunk.

2010 után jelentős politikai fordulat következett be Magyarországon. A 2000-es évek végére nehéz gazdasági, társadalmi és politikai helyzetbe sodródott ország új vezetése a nyugati minták feltétlen, mechanikus másolása helyett saját, magyar megoldásokat dolgozott ki a válságból való kilábaláshoz. Ez a hozzáállás nyitott arra, hogy inspirálódjon a Nyugattól bizonyos kérdésekben, ugyanakkor Magyarország évezredes hagyományaira építő, önálló, szabad, kreatív gondolkozást helyez középpontba, amely bizonyos kérdésekben szükségszerűen magában hordozza a legújabb nyugati trendektől való eltérést. A keresztény hagyományok ápolása, a családban, nemzetben való gondolkodás, és az egyre szélsőségesebb liberális ideológiai térhódítás megkérdőjelezése jelentős nemzetközi erők érdekeivel áll konfliktusban. Emiatt Magyarország napjainkra mindennapos beszédtémává vált a nyugati médiaorgánumokban, ami azonban paradox módon nem eredményezte a hazánkkal kapcsolatos nemzetközi ismeretek bővülését. A Magyarországról szóló külföldi cikkek, riportok, politikai nyilatkozatok a tények és a valóság helyett a régi, napjainkra továbbfejlesztett klisére építenek, mely szerint Magyarország egy elmaradott posztszovjet ország, ahol könnyebben kerül veszélybe a jogállam és a demokrácia, mint a példaértékű Nyugaton.

A 2010-es évek elején egy francia televíziós műsorban olyan riportot sugároztak, amely tényként közölte, hogy Magyarországon a Fidesz a szélsőjobboldali Jobbikkal szövetségben kormányoz. Amikor néhány párizsi magyar levélben értesítette az illetékes hatóságokat a tényállítás valótlanságáról, azt a választ kapták, hogy a riportban elhangzottak lehet, hogy nem felelnek meg a tényeknek, a sugárzott anyag azonban mégsem problematikus, mert megfelel a Magyarországról Nyugat-Európában általában kialakult közvélekedésnek.

A hasonló esetek és a Magyarországot nap mint nap érő nemzetközi össztűz sokakat elbizonytalaníthat: van-e értelme ebben az esetben bármit is írni, mondani Magyarországról a nemzetközi térben? Nem felesleges erőfeszítés-e, csepp a tengerben, mikrofon nélküli kiáltás egy hangos teremben?

A 2021. november 19-én elhunyt Schöpflin György professzor úr példája erőt adhat az elbizonytalanodóknak. A nemzetközileg elismert professzor fiatalon került Nagy-Britanniába, ahol magyarságát mindvégig megőrizve az angolszász kultúra és tudományos világ jeles képviselőjévé is vált. Számos akadémiai publikációban és könyvben foglalkozott Magyarország és Közép-Kelet-Európa bemutatásával, valamint napjaink meghatározó politikai jelenségeinek elemzésével. 2004-től 2019-ig a Fidesz európai parlamenti képviselője volt. Több évtizedes előzetes újságírói és tudományos munkássága, a színvonalas viták iránti rendkívüli elhivatottsága, szilárd intellektuális érvrendszere miatt mindvégig az Európai Parlament köztiszteletben álló tagja volt, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kiemelt hatékonysággal képviselje a magyar választók érdekeit az európai színtéren. Három egymást követő parlamenti mandátuma során egyéb megbízatásai mellett meghatározó tagja volt a parlament alkotmányügyi és külügyi bizottságainak. Számtalan konferencián adott elő, minden megkeresésre nyitott volt, fáradhatatlanul járta Európát és osztotta meg gondolatait a különböző tudományos, civil és politikai fórumokon. Értett és beszélt a Nyugat nyelvén, ami nemcsak feledhetetlen brit akcentusában nyilvánult meg, hanem abban is, hogy a magyar gondolatokat kiválóan tudta lefordítani a nyugati emberek számára is érthető és befogadható gondolatvilágra.

Professzor úr munkássága emlékeztet arra, hogy a Magyarországgal kapcsolatos valóságot nem annak függvényében kell közvetíteni, hogy az az aktuális nyugati fősodor számára mennyire népszerű, vagy elfogadható. Az igazság képviselete nem választás kérdése, hanem alapvető kötelesség. Lehet, hogy egy-egy magánbeszélgetés, politikai beszéd, cikk vagy nyilatkozat mennyiségében nem képes ellensúlyozni a sokkal erőteljesebb eszközökkel, sokkal hangosabban világszerte gerjesztett „általános közvélekedést”, ugyanakkor ha ezek elmaradnának, minden esély megszűnne arra, hogy a magyarok saját hazájukkal kapcsolatos tudása, múltjukról, jelenükről és jövőjükről alkotott képe eljusson a jószándékú külföldi érdeklődőkhöz. Aki már vállalkozott hasonló eszmecserére, azt is tudja, hogy sok nyitott ember van, aki képes elvonatkoztatni az „általános közvélekedéstől” és nagyobb hitelt ad magyar ismerőse, beszélgetőpartnere véleményének, mint például a Le Monde bécsi tudósítója által Magyarországról írt cikkeknek. Ezek a pozitív élmények ráadásul inspirálók is, hiszen minél több megerősítő visszacsatolás érkezik, annál nagyobb lendülettel folytatható a küldetés. Mindenkinek érdemes tehát belevágni, csendes hallgatás helyett vállalni és a nyugatiak számára is érthető módon elmagyarázni a magyarok hazájukról és Európáról alkotott képét. Schöpflin György professzor úr élete utolsó szakaszában is ezt tette, újabb és újabb ötleteket vetett fel a magyar álláspont hatékony közvetítésére, ami mindenki számára példaértékű. Távozása nagy veszteség Magyarország számára, fájdalommal veszünk tőle végső búcsút, emlékéből erőt merítünk és megőrizzük a jövő generációknak is. Isten nyugosztalja!

2021.11.22. Gát Ákos Bence

Kép: MTI-Bruzák Noémi