Eleget tesz az Európai Unió az áldozatokért?

2021. július 19-e és október 25-e között az Európai Bizottság nyílt konzultációt indított az áldozatok jogairól szóló irányelv értékelésével kapcsolatban. 

Az Európai Unió az áldozatok jogairól szóló irányelvet közösségi szinten 2012-ben fogadta el, amely ezt követően három év múlva, 2015-től vált a tagállamok által alkalmazandóvá.  Meghatározza nemcsak a bűncselekmények áldozatainak jogait, de a tagállamok kötelezettségeit is. Ez az irányelv a legfőbb uniós eszköz, amely átfogóan, az összes bűncselekmény valamennyi áldozatára alkalmazandó. A 2020-tól 2025-ig tartó, áldozatok jogairól szóló uniós stratégiában meghatározott egyik fő intézkedés értelmében a Bizottság megvizsgálta az irányelv gyakorlatban történő alkalmazását, és a fent említett konzultáció keretében elkészítette az irányelv hasznosulásának értékelését a bevezetést követő öt év tapasztalatairól. A konzultáció során információkat, adatokat és véleményeket gyűjtöttek az áldozatok jogairól szóló irányelvvel kapcsolatban. Tették mindezt úgy, hogy az érdekelt felek lehető legszélesebb körétől gyűjtöttek adatokat, beleértve ebbe a nemzeti hatóságokat, a nem kormányzati szervezeteket (köztük az áldozatok jogaival foglalkozó szervezeteket is), a sértetteket segítő szervezeteket és az egyes polgárokat (különösen a bűncselekmények áldozatait) is.

A felmérés keretében összesen 95 érvényes visszajelzés érkezett. Az alábbi ábrán a válaszadó típusa szerinti megoszlást látjuk, amely azt mutatja, hogy a legnagyobb számú visszajelzés civil szervezetektől, valamint uniós polgároktól érkezett (mindkét esetben a visszajelzések 35.79%-a).

Az ország szerinti megoszlás alapján a legtöbb visszajelzés Németországból (33%), míg utána rögtön Magyarországból származott, - a válaszadások 11%-a - ezzel megelőzve többek között Belgiumot, Romániát és Spanyolországot is. 

Belgium azért is említésre méltó, mert a leuveni helyszékű European Forum for Restorative Justice (EFRJ) is részt vett az irányelv értékelésében. Az EFRJ számára kiemelt fontosságú az irányelv, mivel ez az első kötelező érvényű uniós jogszabály, valamint az egyik legjelentősebb nemzetközi dokumentum, ami a helyreállító igazságszolgáltatással és annak uniós tagállamokban történő végrehajtásával foglalkozik.

Az EFRJ aktívan támogatta az Európai Bizottságot az értékelési folyamat során, amelynek keretében az általuk benyújtott dokumentum egy európai perspektívát vázol fel az áldozatok jogairól szóló irányelv helyreállító igazságszolgáltatási rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtására vonatkozóan. A nemzetközi szervezet értékelése itt érhető el. 

A beérkezett értékelések elemzése folyamatban van, ezek eredményei alapján az Európai Unió 2022-ben dönthet az áldozatok jogairól szóló irányelv felülvizsgálatáról.

2021.11.29. Schmidt Laura
Kép: pixabay.com, illetve ec.europa.eu