Az európai oktatás jövője - ahogyan a civilek látják

Modern oktatás, mobilitás és európai identitás. Az uniós polgárok ezt a három területet jelölték meg, amelyeken további fejlődésre van még szükség Európában.

Az áprilisban véget érő Európa jövőjéről szóló konferenciának legfontosabb részeleme, hogy ezúttal nem csupán az érdekképviseleti-, civil szervezetek, vagy éppen a nemzeti és uniós politikusok mondhatják el véleményüket az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, hanem a polgárok is. Noha az eseménysorozat uniós szinten megrendezésre kerülő fórumain csak kevés állampolgárnak van lehetősége jelen lenni, a konferencia digitális platformján bárki leírhatja észrevételeit. 

A szervezők időről időre jelentésekben összegzik a beérkező véleményeket. A legfrissebb dokumentum alapján az uniós állampolgárok három olyan területet határoztak meg az oktatáspolitikában, amelyeken előrelépés szükséges a jövőben nemzeti és európai szinten egyaránt.

Az első az európai identitás erősítése. Ennek érdekében már a középiskolákban egy európai uniós tantárgy bevezetését látják szükségesnek, mely keretében a diákok elsajátítanák az EU intézményrendszerének működését, illetve tanulnának létrejöttének okairól, történeti fejlődéséről is. Mindez ahhoz járulna hozzá, hogy jobban értve az Európai Uniót, a fiatalok ne érezzék azt egy bonyolult, távoli jelenségnek. Ugyancsak a közös identitás megerősödését szolgálná, ha a mobilitási programokra nagyobb hangsúlyt fektetnének már a középiskolákban is, a meglévő partnerhálózatok mellé pedig új kapcsolatok kiépítése lenne a kívánatos.

A második terület az oktatás modernizációjára vonatkozik. A polgárok fontosnak tartják az oktatási rendszerek digitalizációját - melyet most a koronavírus-járvány tapasztalataira építve lehet végrehajtani - elősegítve ezzel a fiatalok könnyebb alkalmazkodását a változó világhoz és annak elvárásaihoz, valamint hozzájárulva az Európai Unió versenyképességének növeléséhez. A cél eléréséhez egyik első lépésként beleépítenék az infokommunikációs eszközök használatát a hagyományos oktatásba. Hasonló módszerre tett javaslatot 2021 augusztusában az Európai Bizottság is, amikor a vegyes oktatás szükségességét fogalmazták meg

A modern oktatás megteremtése érdekében az európai polgárok további feladatként egy egységes digitális platform létrehozását javasolták az uniós egyetemek számára, amelyen mind a kurzusok, mind a kutatási anyagok elérhetőek lennének a hallgatók és a kutatók számára. A már meglévő célkitűzések - élethosszig tartó tanulás, minőségi és inkluzív oktatás, - megvalósításához pedig meglátásuk szerint az EU egy ezekre irányuló uniós stratégia kidolgozásával nyújthatna útmutatást, biztosíthatna egyfajta keretet a tagállamok számára.

A környezettudatos szemléletmód átadását a diákok számára szintén elengedhetetlennek tartják napjainkban. E szándékkal kapcsolatban már az Európai Bizottság és a tagállamok is kinyilvánították támogatásukat a tavalyi esztendőben.

Legvégül a polgárok a mobilitás ösztönzését tartanák fontosnak a jövőre vonatkozóan. Ez jelentené egyfelől a felsőfokú képesítések kölcsönös, automatikus elismerését, másfelől az Erasmus+ programban résztvevők körének bővítését, különös tekintettel a rosszabb anyagi háttérrel rendelkező fiatalokra. Az Európai Bizottság európai oktatási térségről szóló kezdeményezésében mindkét elem szerepel, így ezek megvalósítására sem hiányzik az uniós szándék.

Noha az Európa jövőjéről szóló konferencia kimenetelét, a szerződésmódosítást a Bizottság a maga részéről a civilek akaratától teszi függővé, a véleményekből az látszódik, hogy a polgárok az oktatáspolitika területén nem adnának többlethatásköröket az Európai Uniónak.

2022.02.23. Kalas Vivien

Kép: Slovenian Presidency of the Council of the European Union