Elkészült az Európai Ügyészség első éves jelentése

2021. június 1-jén kezdte meg hivatalosan működését az Európai Ügyészség, most elkészült az első jelentés az eddigi tevékenység bemutatásáról. 

Az Európai Ügyészség feladata az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a pénzügyi csalások, a korrupció és a határokon átnyúló áfacsalások felderítése. A jelentés alapján elmondható, hogy az Ügyészség indulása óta több mint 2800 bűncselekményről szóló bejelentést regisztráltak és 576 vizsgálatot (az aktív vizsgálatok száma 515) indítottak. Ezek az ügyek összesen 5,4 milliárd euró értékben károsították az Európai Uniót, az ügyek során összesen lefoglalt pénz összege pedig 147,3 millió euróra tehető. Az okozott kárhoz képest csekélynek tűnik a lefoglalt pénz összege, azonban a főügyész, a román származású Laura Codruta Kövesi kiemelte, hogy ez az összeg még így is a háromszorosa az Ügyészség éves költségvetésének. Érdekesség még továbbá, hogy összesen 142 határon átnyúló nyomozást folytatott le az Ügyészség. Ezen ügyek sokkal bonyolultabbak, hiszen több tagállam is érintett és általában sok a gyanúsított is ezen esetekben. A tagállamok különböző jogrendszerei pedig további nehezítést jelenthetnek a nyomozások során. 

Magyarország, Lengyelország, Svédország, Írország és Dánia nem vesz részt az Ügyészség munkájában, azonban a jelentés megemlíti az Ügyészség Magyarországgal (a Legfőbb Ügyészséggel) kötött munkamegállapodását.

Ügyészségi munkában részt nem vevő tagállamok

Ügyészségi ügyekben való részvétel
Dánia 2
Magyarország 17
Írország 2
Lengyelország 23
Svédország 4
Összesen 48

Forrás: saját szerkesztés a jelentés egyik angol nyelvű táblázata alapján

Az Ügyészséghez nem csatlakozott országok közül Magyarország áll az első helyen a magánszemélytől vagy szervezetektől származó bejelentéseket illetően, 28 bejelentéssel (Lengyelországból 9, Írországból 6 bejelentés érkezett). Az Ügyészségi ügyekben való részvétel tekintetében pedig Magyarország 17 határon átnyúló ügyben volt érintett, Lengyelország után a második helyen állunk ezen a listán az Ügyészség munkájában nem részt vevő országok közül. 

2022.04.27. Schmidt Laura

Kép: pixabay.com