Véget ér a V4 egyéves soros magyar elnöksége: rövid áttekintés és eredmények

2021. július 1-től 2022. június 30-ig Magyarország töltötte be a V4 egyéves soros elnökségi pozícióját. A négy tagállam – Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Csehország - által rotációs alapon ellátott elnökségi periódust a következő egy éven át Szlovákia veszi majd át. Az elnökségi szakaszok előtt az adott tagállam prioritásokat, célkitűzéseket határoz meg az elkövetkező időszakra, melyek mind az adott ország, mind a szervezet egészére nézve nagy jelentőségűek. Hasonlóan a többi elnökségi periódushoz, a magyar elnökség során is rendkívül sok magasszintű találkozóra, politikai és kulturális eseményre, illetve a V4 szempontjából fontos politikai dokumentumok létrehozására került sor.

A Visegrádi Együttműködés 2021-ben ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját, melynek alkalmából a miniszterelnökök 2021. február 17-én közös nyilatkozatot adtak ki, megerősítve a további sikeres együttműködés alapjait a következő évtizedekre vonatkozóan.  Magyarország a 2021-2022-es egyéves elnökségi időszakra 3 prioritási területet határozott meg, melyek a következők: 1. stabilitás (EU-s koordináció és Európa jövője; többéves pénzügyi keret, Next Generation EU helyreállítási terv és kohézió; biztonság és stabilitás); 2. gazdasági és társadalmi újraindítás és 3. partnerség (parlamenti dimenzió; európai V4+ és globális V4+ együttműködés). Ezek a célok megfelelően illeszkednek a tagországok, illetve a többi állam előtt lévő kihívásokhoz a COVID-19 világjárványt követő időszakban. Emellett a 64 milliós népességgel rendelkező Visegrádi Együttműködés szerepe a Brexitet követően az Európai Unióban is felértékelődhet, hiszen NATO és EU tagállamokként az elmúlt években a V4 dinamikus gazdasági növekedése figyelhető meg, valamint emellett a foglalkoztatási ráta emelkedik, a befektetések növekednek és gyors digitális átalakulás is látható a térségben. 

A magyar elnökség programja a fenti célkitűzéseken túl kiemelte azt is, hogy a V4 országai hangsúlyosan kezelik Európa jövőjét, kiállnak az európai értékek és elvek mellett, és támogatják az EU további bővítését. Emellett rendkívül fontos az erős és biztonságos Európa megőrzése, kialakítása, így a V4 a továbbiakban is kiemelt témakörként kezeli az ezzel kapcsolatos kihívásokat (pl. éghajlatváltozás, digitális átalakulás és migráció). Ezekben a jelenlegi nehéz időkben a magyar elnökség fő feladataként a közös európai megoldások és az együttműködés keresését helyezte a középpontba annak érdekében, hogy erősítse Európa egészének biztonságát, stabilitását, valamint a világjárvány utáni helyreállítást és újranyitást. A jelenlegi magyar elnökségi periódus alatt a V4 céljai között az is ismételten szerepelt, hogy képviselje a Visegrádi Együttműködés álláspontját és konstruktív ötleteit az Európai Unióban, illetve a világjárványt követően megerősítse a V4+ partnerségeket.

Az egyéves magyar elnökség időszaka alatt a V4 országok, illetve más államok vezetői, miniszterei, magasrangú képviselői, valamint egyéb állami szereplők és szervezetek számos találkozót, egyeztetést tartottak a legkülönbözőbb témakörökben és együttműködési területeken. Ezen kívül nagyszámú kulturális és társadalmi eseményre, konferenciára és egyéb eseményekre is sor került, melyek összefoglalóját a Visegrádi Együttműködés jelentése, hírlevele (Visegrad Bulletin) tartalmazza. A hírlevél egyelőre az első félévről, 2021. júliustól-decemberig foglalja össze az említett eseményeket és projekteket, és itt érhető el angol nyelven. A második félévről szóló részletesebb összefoglaló jelenleg még nem áll rendelkezésre.

A magyar elnökség alatt, hasonlóan a többi periódushoz, az országok több hivatalos nyilatkozatot, közleményt adtak ki. Ilyen volt 2021 júliusában a V4 miniszterelnökök fent említett közös nyilatkozata (2021. július 9.); a V4 pénzügyminisztereinek közös nyilatkozata (2021. szeptember 30.); a Visegrádi Csoport belügyminisztereinek közös nyilatkozata (2021. október 5.); a Visegrádi Csoport köztársasági elnökeinek a COVID-19 helyzetről szóló felhívása (2021. november 30.); a Visegrádi Együttműködés elnökségének nyilatkozata (2021. december 13.), illetve több egyéb dokumentum is. 2022. június végéig a magyar elnökség alatt szintén több, a fentiekhez hasonló dokumentum született, például a V4  energiaügyi minisztereinek közös nyilatkozata (2022. február 8.); az Ukrajnából érkező menekültek segítéséről szóló közös V4 nyilatkozat (2022. március 8.) vagy a V4 és az Egyesült Királyság miniszterelnökeinek közös nyilatkozata (2022. március 8.). Az említett anyagok, illetve a magyar elnökség alatt kiadott összes dokumentum a Visegrádi Csoport hivatalos honlapján érhető el angolul.

A Visegrádi Együttműködés az évek során világszinten is ismertté vált, elsősorban a V4 országok nagykövetségeinek és konzulátusainak közös összefogása és tevékenysége nyomán. Ezzel összefüggésben a magyar elnökség is sok olyan kulturális eseményt szervezett világszerte, melyek a V4 országokra, mint vonzó turisztikai és üzleti célpontokra irányítják rá a figyelmet, tehát a kulturális diplomáciai kapcsolatok által is próbálták fejleszteni a V4 kapcsolatait a világ számos pontján.  A magyar elnökség során rendezett kulturális programok és kulturális diplomáciai tevékenység igyekezett világszinten bemutatni a V4 régió sokszínűségét és kulturális értékeit. Az ezzel kapcsolatos főbb események rövid összefoglalói megtalálhatók a magyar elnökség hivatalos honlapján.

 A magyar elnökség a megrendezett események számát és jellegét tekintve mindenképpen sikeresnek tekinthető, azonban továbbra is felmerül a kérdés azzal kapcsolatban, hogy mennyire tekinthető a soros elnökség intézménye csupán egyfajta reprezentatív szerepnek, és mekkora mértékben sikerül az adott állam által megfogalmazott prioritásokkal kapcsolatban - az elfogadott nyilatkozatokon és eseményeken túl - gyakorlati eredményt elérni. Erre azonban sok esetben csak hosszabb távon tudunk választ adni, és ez a mostani magyar elnökség esetében sincs másként.

2022.06.27. Dr. Varga Csilla PhD

Kép: https://v4.mfa.gov.hu/page/presidency-programme