Izland vette át az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának soros elnökségét

2022. november 9-én Izland vette át az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának féléves soros elnökségét Írországtól, melyet 2022 novembere és 2023 májusa között lát majd el. Az izlandi külügyminiszter, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir a 46 ET tagállam képviselőinek részvételével zajló novemberi ülésen mutatta be országa prioritásait a következő hat hónapra nézve, valamint az előző, ír elnökségi időszak lezárása, eredményeinek bemutatása, áttekintése is megtörtént.

Az ET MB elnökséget a tagállamok az angol abc sorrendjében töltik be féléves rotációs ciklusban és az elnökséget adó tagállam erre az időszakra vonatkozóan különböző prioritási területeket határoz meg. Izland az elnökségi szakaszra négy fő célkitűzést fogalmazott meg: az Európa Tanács alapvető emberi jogokkal, demokráciával és jogrenddel összefüggő céljai; környezet; egyenlőség; illetve a gyerekek és fiatalok. Az emberi jogok, demokrácia és jogrenddel kapcsolatos célkitűzés szerint a jelenleg a világban zajló események és rendkívüli kihívások, az egyik európai demokratikus szuverén állammal szembeni orosz agresszió miatt is vissza kell térni az alapvető jogokhoz és az együttműködés megerősítéséhez az említett területeken. A demokrácia nem választható el az emberi jogoktól és a jogrendtől, és ez átlátható és elszámoltatható intézményrendszert kell, hogy jelentsen, így elnöki időszaka alatt Izland egyrészt azon fog igyekezni, hogy a középpontba kerüljön az emberi jogok, a demokrácia és a jogrend hármasa.

A környezettel kapcsolatos célkitűzés által az izlandi elnökség az emberi jogok és a környezet közötti kapcsolatot szeretné támogatni. Ez a gyakorlatban például a tiszta, egészséges és fenntartható környezethez való jog áttekintésével valósulna meg, melyet több tagállam belefoglalt nemzeti szabályozásába. Az elnökség emellett foglalkozik majd a környezetvédelmi igazgatással és a zöld megoldásokkal is, valamint a fiatalok éghajlatváltozással kapcsolatos hozzáállásának feltérképezésével is.

Az egyenlőség célkitűzésen belül Izland a nemek közötti egyenlőséget, a nők és gyermekek jogainak védelmét szeretné előmozdítani. Emellett fellép a nemi alapú erőszak és a digitális erőszak ellen, valamint növelné a férfiak és fiúk szerepét a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikákban. Az izlandi elnökség szintén elkötelezett az LMBTQ személyek jogainak védelmében, és több eseményt is szervez, melyek e személyek emberi jogainak védelmét és egyenlőségét célozzák meg.

A gyerekekről és fiatalokról szóló célok magukban foglalják a gyermekek jogainak védelmét, integrálását és védelmi rendszerek kiépítését számukra. A fiatalokat aktív demokratikus állampolgárokként tekintik és szeretnék bevonni a döntéshozatalba, így az elnökségi periódus alatt megerősítenék a fiatalok és a demokratikus intézményrendszer és folyamatok közötti bizalmat.

Az ülésen Írország külügyminisztere, Simon Coveney összefoglalta, áttekintette az általuk az elmúlt féléves elnökségi időszakban elért eredményeket, fejleményeket. Írország 2022. május 20-án vette át az elnökséget, az Európa Tanács működésének, történelmének kritikus időpontjában. A szervezetnek választ kellett adnia az ukrán háborúra, megvalósult Oroszország kizárása/kilépése is, illetve foglalkozniuk kellett az emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos kihívásokkal az európai kontinensen.

Az ír elnökség a féléves időszak alatt több, mint 60 eseményt – konferenciákat, szemináriumokat és kerekasztal-beszélgetéseket szervezett Strasbourgban, Dublinban, illetve több írországi helyszínen. Simon Conveney elmondta, hogy sűrű és produktív időszakot tudhatnak maguk mögött, és talán a legfontosabb elért eredményük ,,Európa lelkiismeretének” megújítása és előmozdítása volt. Az Európa Tanácsnak intézményi megújulásra van szüksége, mely célkitűzést a továbbiakban Izlandnak kell majd tovább vinnie. Ezzel kapcsolatban az ír külügyminiszter támogatásáról biztosította Izlandot. Emellett az ír elnökség fontos eredménye volt a Dublini Nyilatkozat elfogadása is, melyben 40 tagállam kötelezte el magát a nemi alapú erőszak elleni további fellépésre; kapcsolattartó csoportok kialakítására az Európa Tanács és a fehéroroszországi demokratikus erők közötti együttműködés támogatására, illetve közös jogi válaszok kidolgozására az Ukrajna elleni orosz agresszióra.

A 2023. május 17-ig tartó izlandi elnökséggel kapcsolatos információk, fejlemények elérhetők lesznek az elnökség hivatalos ET honlapján.

2022.11.15. Dr. Varga Csilla PhD

Kép: https://www.coe.int/en/web/presidency