Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon és a gyermekvállalás támogatása Romániában

Romániában a gyermekvállalás és az édesanyák munkahelyre való visszatérésének szempontjából gyakori problémát jelent a bölcsődei helyek hiánya, és fokozottan így van ez a magyar gyermekek esetében.

Megszűnt a nagycsaládok hagyománya, a nagyszülők még dolgoznak vagy más településen élnek, így – bár az állam a gyermek 2 éves koráig fizetett gyermeknevelési szabadságot biztosít - rengeteg szülő nem tudja biztosítani a gyermekfelügyeletet. Sok édesanya már a gyermek 2 éves kora előtt visszatérne a munkahelyére, azonban azok sincsenek könnyebb helyzetben akik kitöltenék a 2 éves szabadságot, tudniillik  az óvodai program csak a kora délutáni órákig tart, így a késő délutánig dolgozó szülőknek valamilyen megoldást kell találni. A legkézenfekvőbb megoldást a bölcsőde jelentené, de erre kevés helyen van lehetőség. Jónéhány édesanya emiatt nem tud a gyermeknevelési szabadság lejárta után visszatérni a munkahelyére.
Romániában a gyerekek csupán 3%-ának van bölcsődei helye, ami jóval az EU-ban lévő 35%-os átlagon alul van. Dániában például ez az arány 70 % fölött van, sőt az EU is szeretné ha 55%-nyi gyermeknek lenne bölcsődei helye, ami jelenleg szinte elérhetetlen Románia számára. A problémát súlyosbítja az is, hogy míg például 1990-ben közel 90. 000 bölcsődei hely volt, ez azóta lecsökkent 18. 000-re. Emellett súlyos gond az is, hogy a  bölcsődék fenntartási költségei az önkormányzatokat terhelték, ami a Kolozsvár szintű nagyvárosoknak nem okozott problémát, de a kisebb községek, települések önkormányzatai képtelenek voltak bölcsődét fenntartani.

A probléma tehát két részből tevődik össze: egy - nincs elegendő bölcsődei hely, és kettő -  a meglévők fenntartását sem tudja az önkormányzat finanszírozni.

A bölcsődei helyek számának növeléséhez forrásokat kellett előteremteni. Első lépésként az Országos Helyreállítási Tervből (EU támogatás) biztosítottak támogatási keretet. Az eltelt majdnem egy év alatt óriási változás következett be, hiszen a helyreállítási alapból 124, míg kormányzati alapból 79 bölcsőde felépítésére tettek le pályázatot és írtak alá finanszírozási szerződéseket az önkormányzatok. A program koordinátora a Cseke Attila által vezetett Fejlesztési minisztérium. Ezzel közel 10.000 új bölcsődei helyet biztosítanak a romániai gyermekeknek, és kialakították a különböző települések nagyságrendjéhez viszonyuló bölcsőde prototípusát, így a községek számára 40, nagyobb városok számára 110 férőhelyes bölcsődék épülnek. Ezek a bölcsőde épületek korszerű és fokozottan energiatakarékos standardok alapján épülnek, például az áramtermelés és melegvíz-előállítás céljából napelemeket szerelnek fel, hőszigetelik és energiahatékony nyílászárókkal látják e az épületeket. A legelső ilyen bölcsőde építését augusztusban kezdték el

Ami második problémát, a bölcsődék fenntartását illeti, erre is talált megoldást a Fejlesztési Minisztérium, amikor tavaly év végén az RMDSZ javaslatára módosították az oktatási törvényt. Többek között kiterjesztették a bölcsődei korosztályt a 0-11 hónap közötti gyermekekre is, de a legfontosabb módosítás a bölcsődék tanügyi rendszerbe való bekapcsolása volt. Így az óvodákhoz hasonlóan a bölcsődék is az állami oktatási rendszer részévé váltak és többé már nem az önkormányzatokat terhelte a fenntartásuk.

Nyilván, mindez nem oldja meg a bölcsődei helyek számának óriási kihívását, de egy nagyon fontos lépést jelent a jó irányba. Következik, a helyi igényeknek megfelelően, újabb finanszírozási lehetőségek biztosítása, így támogatva a családokat a gyermekvállalásban és az édesanyákat a munkahelyre való visszatérésben.

2022.11.15. Hegedüs Csilla