Kapuőrök- A DMA bevezetése

Két éves előkészítő munka, és megannyi tárgyalási álláspont egyeztetés után, 2022. október 12-én megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd november 1-jén hatályba lépett, a digitális piacokról szóló uniós szabályozás (Digital Markets Act, DMA), amely a tisztességes piaci verseny, az átláthatóság, a megbízhatóság és a biztonság értékeit kívánja erősíteni a digitális térben. Hat hónappal később, 2023. május 1-jén kezdődik majd meg az a vizsgálati folyamat, amelynek során az Európai Bizottság megállapítja a kapuőr vállaltok listáját.

Mit is jelent ez a folyamat? Az alapvető platformszolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak két hónapon belül státuszjelentést kell készíteniük a Bizottságnak, amelynek szintén két hónap áll rendelkezésére arra, hogy döntsön a kapuőrré minősítés tényéről. A kapuőrnek minősített vállalkozásoknak a bizottsági határozat meghozatalát követően legfeljebb hat hónapjuk lesz arra, hogy biztosítsák a digitális piacokról szóló jogszabályban előírt kötelezettségeknek való megfelelésüket.

A DMA a technológiai nagyvállalatok szabályozását szolgálja a tisztességes piaci verseny és a fogyasztók jogainak garantálása érdekében. A jogszabályi szintre emelt védelem a digitális forradalom gyors ütemű fejlődését követve, a kapuőr pozícióba került (Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Google stb) vállalatok mozgásterét szűkíti, ezért jelentős vállalati lobbi formálta elfogadását. A DMA kapuőrnek azokat a vállalatokat tekinti, amelyek  tőkéje meghaladja a 75 milliárd eurót, és a legalább 45 millió havi felhasználóval bíró közösségi platformok vagy alkalmazások tulajdonosai. A jogszabály pozitívuma, hogy pontosan meghatározza, hogy mely vállalatokra alkalmazandók a benne foglalt kötelezettségek. A kapuőrök egyszerűbben megfogalmazva olyan vállalatok, amelyek a fogyasztók egymás közötti, illetve más vállalatok és fogyasztók között létrejövő kapcsolat megkerülhetetlen szereplői.

A jogszabállyal elérni kívánt hatás a tisztességes piaci verseny garantálása és a fogyasztók védelme mellett az innovációs kapacitás növelése, egyúttal új piaci lehetőségek kínálása a feltörekvő vállalatok számára. Gyakorlati példával élve a META családba tartozó Facebook hirdetései kapcsolatot alakítanak ki a hirdető és célközönsége között,  és kötelező szabályok nélkül uralják a digitális interakciót. A hirdetésekből gyűjtött statisztikát a saját algoritmusuk pallérozására használhatják, eddig nem kötelezte őket egyetlen szabály sem az adatok közzétételére. 

Miért van szükség a szabályozásra? A technológiai világban jelenleg gyakori, hogy az úgynevezett „bigtech” cégek felvásárolják a kisebb, sokszor nem nyereséges innovatív cégeket, akik a jövőben potenciális versenytárssá válhattak volna, ahogy ez történt a Giphy META általi akvizíciójakor. A hasonló ügyletek az Unió belső piacának árthatnak, mert visszaszorítják az innovációt, ezért a versenyhatóságok figyelmének középpontjába kerültek az utóbbi időben. Az Apple App Store ügye is jó példa arra, hogy a kapuőr pozícióban lévő, nagy és márkahű felhasználói bázisú vállalatok külső szabályozás nélkül hátrányos piaci helyzetbe hozhatnak más cégeket, amely hosszútávon az innovációs potenciál csökkenését jelenti.

Amennyiben a kapuőr platformok nem tesznek eleget kötelezettségeiknek, jelentős, akár az éves forgalmuk tíz százalékát is kitevő büntetésre számíthatnak a későbbiekben. A jogszabály késleltetett bevezetése, illetve az új szabályok végrehajtására felkészült bürokraták létszámának hiánya miatt látványos viták csak 2023 végén robbanhatnak ki. 

2022.11.24. Pató Viktória Lilla