Jóváhagyta az Európai Bizottság a romániai regionális és országos programokat

A partnerségi megállapodás 46 milliárd eurót biztosít Romániának a 2021-2027-es időszakra.  Ebből az összegből 8 regionális és 8 operatív program megvalósítását tervezik. Az Oktatás és Foglalkoztatási Program jóváhagyásával pedig minden program pozitív elbírálást kapott az Európai Bizottságtól. A programok 2022 vége előtti jóváhagyásával sikerült elkerülni azt, hogy Románia 5,2 milliárd eurót veszítsen az uniós támogatásból.

A regionális programok 11 milliárd euró értékben a decentralizációt segítik elő, azzal, hogy a helyi önkormányzatokat bevonják a támogatási programok kidolgozásába, hisz ők ismerik a legjobban a helyi szükségleteket, így az egyes régiók problémáit egyénileg, személyre szabottan tudják kezelni.

Az országos operatív programok a polgárok életminőségének javításához; a munkahelyteremtéshez; a modern infrastruktúra és a versenyképes vállalkozások kialakításához, az egészségügy színvonalának növeléséhez, a kiszolgáltatott emberek támogatásához és a szegénység elleni küzdelemhez járulnak hozzá.

Az Egészségügyi Program újdonság, célja az egészségügyi rendszer fejlesztése, összesen 5,8 milliárd eurós támogatással. Ennek köszönhetően új kórházakat (3 regionális kórházat, és 7 megyei kórházat) , egészségügyi központokat, kórházi laboratóriumokat hoznak létre. Jelentősen javul majd a vidéki egészségügyi ellátás is, hiszen számos orvosi rendelőt építenek, illetve az iskolai rendelőket is jobban felszerelik. A hangsúlyt az új program a járóbeteg-rendelés fejlesztésére fordítja, csökkentve ezáltal az egészségügyi rendszer túlterheltségét.

Az 5,2 milliárd eurós keretösszegű Fenntartható Fejlődési Programban az alacsony üvegházhatású gázkibocsátású gazdaságok támogatásával arra törekednek, hogy Románia 2050-re elérje a klímasemlegességet és környezetbaráttá váljon. Víz és szennyvízhálózatok fejlesztése, a hulladékgazdálkodás megfelelő megoldása is a program prioritásai közé tartozik.

A Közlekedési Program 9,6 milliárd eurós keretösszeggel jár és a romániai közlekedési infrastruktúra fejlesztését támogatja. A programon belül valósul meg majd a Ploiesti-Comarnic-Brassó autópálya, a Transilvania autópálya, a Pașcani-Suceava-Siret autópálya, új metró és villamosvonalak építése, illetve a vasútvonalak felújítása is.

A Társadalmi Beilleszkedés Program 4,1 milliárd eurós keretösszeggel a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozó emberek társadalmi befogadását segíti, illetve csökkenti a vidék és a város közötti életszínvonalbeli különbségeket. A program révén 300 000 óvodás és diák részesül tanszer- és ruházati utalványban, további 415 378 kiszolgáltatott személy pedig jobb hozzáférést kap az egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatásokhoz. 

A 4,3 milliárd eurós Oktatás és Foglalkoztatási Program keretében több mint 250 000 felnőtt és 279 000 fiatal vesz részt a munkaerőpiacra jutást segítő képzési programokban, de támogatásban részesülnek azok intézmények is, ahol magas a lemorzsolódás kockázata, és több tízezer diák kap segítséget a továbbtanuláshoz.

Az Intelligens Növekedés, Digitalizálás és Pénzügyi Eszközök Program 2,2 milliárd eurós keretösszeggel segíti a kutatói munkahelyek számának növelését, a fiatal kutatók támogatását, valamint ösztönzi az üzleti szférát az innováció bevezetésére. Emellett kiemelt hangsúlyt fektet a közintézmények, állami hivatalok digitalizációjára is. 

A Technikai Segítségnyújtás Operatív Program 2021-2027 közötti időszakra szóló uniós források kezelését, elosztását, ellenőrzését segíti elő 959 millió eurós keretösszeggel. 

A Méltányos Átállás Program a helyi gazdaságok stabil működését segíti elő Románia 6 megyéjében Gorj, Hunyad, Dolj, Galați, Prahova és Maros megyében összesen 2,5 milliárd euróból. Ezek azok a megyék, ahol a szénbányászat és az ahhoz köthető ipar, vagy más olyan környezetszennyező ipari egységek vannak, amelyek vagy bezárnak, vagy lényegesen környezetbarátabbá kell váljanak, ami 2030-ig körülbelül 32000 szénbányászatban dolgozó munkavállaló munkahelyének megszűnését jelenti.  Ezért szükség van a kkv-k erősítésére a régióban, új munkahelyek létrehozására, valamit olyan gazdasági ökoszisztémára, amely a régió hosszútávú, zöld fejlődését segíti elő.

Ezeknek a programoknak köszönhetően 2027-re egy környezetbarát városokkal és falvakkal, gyors és hatékony közlekedéssel, tiszta és modern kórházakkal, jól kiépített infrastruktúrával, könnyen átlátható és digitalizált adminisztrációval, modern eszközökkel felszerelt tanintézményekkel, versenyképes vállalkozásokkal teli Romániában élhetünk, ahol fiatalok és idősek egyaránt jól érzik majd magukat.

2023.01.09. Hegedüs Csilla