Dr. Varga Réka kutatási projekt

Az ENSZ-en belüli, nemzetközi jogi relevanciájú szervek és intézmények eredményeinek, illetve ENSZ-en belüli folyamatok hatása az EU, tagállamai és Magyarország külpolitikájára

Kutató: Dr. Varga Réka

Kutatási projekt időtartama: 2022. február 1. – 2023. december 31. (23 hónap)

A kutatási projekt célja az ENSZ-en belüli, nemzetközi joggal összefüggő vagy relevanciával bíró folyamatok EU-ra, tagállamaira és különösen Magyarország külpolitikájára gyakorolt hatásának elemzése. Vizsgálja, hogy egyáltalán kimutatható-e kapcsolat a nemzetközi jogi szervek és mechanizmusok tevékenysége és a külpolitikai viselkedés között, van-e szűkebb értelemben vett nemzetközi jogon túli, gyakorlatban is látható hatása ezen szervek tevékenységeinek, eredményeinek.