Dr. Máthé Réka Zsuzsánna PhD kutatási projekt

Az Európai Unió melletti Állandó Képviselet: a magyar nemzeti érdekérvényesítés lehetőségei és kihívásai

Kutató: Dr. Máthé Réka Zsuzsánna PhD

Kutatási projekt időtartama: 2022. február 1. – 2023. október 31.

A kutatás célkitűzése, hogy feltárja és elemezze azokat a kihívásokat és lehetőségeket, amelyekkel Magyaroroszág szembesül érdekeinek érvényesítése során. Mivel a nemzeti kormányok és az uniós intézmények, illetve a nemzeti és a közösségi adminisztráció közötti közvetítés az Állandó Képviselők Bizottságának feladata, ezért az Európai Unió melletti Állandó Képviselete és annak munkatársai kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben a folyamatban. A kutatás Magyaroroszág uniós csatlakozásától, 2004-től kezdődően vizsgálja Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének szerepét és befolyását a nemzeti érdekérvényesítési folyamatokban, különös tekintettel a gazdasági és pénzügyek, illetve az EU közös kül- és biztonságpolitikájának, valamint külügyek politikáinak területeire. Az empirikus adatfelvétel nem csupán statisztikai adatok elemzését tervezi, hanem az állandó képviselőkkel, illetve helyetteseikkel készített interjúkat is, amelyeket tartalomelemző szoftver segítségével dolgoz fel.