Dr. Petri Bernadett kutatási projekt

A magyar pártok európai uniós kapcsolatrendszerének alakulása

Kutató: dr. Petri Bernadett

Kutatási projekt időtartama: 2022. február 1. – 2023. október 31.

A módszertani szempontból empirikus-összehasonlító kutatás tárgyát a magyar pártok páneurópai politikai tevékenysége és tagállami pártok valamint az európai uniós páneurópai pártcsaládok részéről a magyar pártok irányába folytatott politikai tevékenység, ezen felül pedig e rendszerek egymáshoz kapcsolódó működése és dinamikája képezi. A kutatás a szabályozás és működés keretrendszeréből kiindulva demokráciaelméleti síkon a politikai vezetés és a képviseleti demokrácia felhatalmazáselméletének kidolgozásával egyaránt foglalkozik. Az empirikus kutatások középpontjában a fentieken túl a politikai vezetők tipológiája, ilyen értelemben vett személyiségrajzuk, illetve a politikai vezetés, mint politikai képviselet tanulmányozása áll. A kutatás interdiszciplinális, amely egyaránt alkalmazza a politikatudomány, a jogtudomány és a pszichológiatudomány szempont- és eszközrendszerét.