Dr. Tárnok Balázs kutatási projekt

Az emberi és kisebbségi jogi érdekérvényesítés az európai és nemzetközi térben különös tekintettel a határon túli magyarok helyzetére 

Kutató: Dr. Tárnok Balázs

Kutatási projekt időtartama: 2022. február 1. – 2023. december 31. (23 hónap)

A kutatási projekt célja az emberi és kisebbségi jogi érdekérvényesítés vizsgálata az európai és nemzetközi térben. Olyan funkcionális érdekcsoportok tevékenységét, illetve a rendelkezésükre álló érdekérvényesítési lehetőségeket vizsgáljuk, amely tevékenység elsődlegesen az emberi és kisebbségi jogi keretrendszerre épül, kiemelt figyelmet fordítva a határon túli magyarok szempontjaira, valamint az e közösségeket képviselő szervezetek érdekérvényesítési lehetőségeire. Kitérünk az érdekérvényesítés lehetőségeinek technikai szempontú ismertetésére, feltárjuk, hogy mely európai és nemzetközi fórumok (ENSZ, Európa Tanács, EBESZ, EU, USA, nemzetközi civil szervezetek) lehetnek az ilyen tevékenység címzettjei és színterei, valamint megvizsgáljuk, hogy a releváns szervezetek hogyan végzik tevékenységüket.

A kutatás eredményei alapján összeállítunk egy emberi és kisebbségi jogi érdekérvényesítési kézikönyvet, amely a határon túli magyar szervezetek számára is hasznos is ismeretanyagot szolgáltathat.