Dr. Varga Csilla PhD kutatási projekt

A magyarországi nemzeti kisebbségek és a határon túli magyar közösségek képviselete és részvétele a kétoldalú kapcsolatokban

Kutató: Dr. Varga Csilla

Kutatási projekt időtartama: 2022. február 1. – 2023. december 31. (23 hónap)

A kutatás a 2022-2024-es időszakban bizonyos, Magyarországon nemzeti kisebbségként elfogadott csoportok, illetve a szomszédos államokban élő magyar közösségek képviseleti lehetőségét mutatja be a kétoldalú kapcsolatokban, Magyarország és a szomszédos államok között. Ez a gyakorlatban, illetve szervezett, intézményesített módon a kétoldalú kisebbségi vegyes bizottságok tevékenysége által valósul meg, melyek főként az 1990-es években létrehozott kétoldalú jószomszédsági vagy egyéb kisebbségvédelmi szerződések által jöttek létre Magyarország és hat szomszédos állam (Ukrajna, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Románia, Szerbia) között. A kisebbségi vegyes bizottságok fontos fejleményének, pozitív hozadékának tekinthető, hogy az azokat létrehozó szerződések alapján bevonják munkájukba a nemzeti kisebbségi közösségek képviselőit. A kutatás a kisebbségi vegyes bizottságok jelenlegi munkájának bemutatásán túl az azokban részt vevő nemzeti kisebbségi képviselők részvételét és képviseletét, annak hatékonyságát járja körül elsősorban a képviselőkkel készített személyes interjúk alapján. A kutatás során, esetlegesen, összehasonlítható a bilaterális és multilaterális (ENSZ, ET, EU) térben megvalósuló kisebbségi részvétel és képviselet módja, mikéntje, jelenlegi fejleményei, lehetőségei is.