Gát Ákos Bence kutatási projekt

Az uniós jogállamiság-politika alakulása a 2020-as évek első felében, különös tekintettel Magyarország és az Európai Unió viszonyára 

Kutató: Gát Ákos Bence

Kutatási projekt időtartama: 2022. február 1. – 2023. december 31. (23 hónap)

A 2010-es évtizedben kialakult az Európai Unió jogállamiság-politikája. Ennek keretében az uniós intézmények korábban nem létező eszközrendszert hoztak létre a jogállamiság elvére hivatkozva, melyen keresztül egyre szélesebb körben igyekeznek ellenőrzés alá vonni a tagállamokat, egyre közvetlenebb módon beavatkozva azok belpolitikai kérdéseibe. A kutatás célja folytatni a 2010-es évtizeddel kapcsolatban elvégzett munkát, nyomon követni, rögzíteni és feldolgozni a 2020-as évtized első felének jogállamiság-politikai folyamatait, jogi, valamint politikatudományi szempontból elemezni a meghatározó mérföldköveket. Hogyan alakul az Unió és Magyarország jogállamisági viszonyrendszere a 2022-es magyar országgyűlési választásokat követően? Milyen hatással lesz e tématerületre az Európa jövőjéről szóló konferencia és az e mentén kibontakozó esetleges intézményi reformjavaslat? Hogyan hajtják végre az ún. kondicionalitási rendeletet, milyen határvonalakon belül mozog majd a jogállamiság-politika uniós támogatások megvonására épülő új szankciós eszközrendszere? Hogyan alakulnak a 2010-es évek végén elindított hetedik cikk szerinti eljárások?