Kalas Vivien kutatási projekt

Az Európai Tanács döntéshozatalának belső dinamikája és a magyar érdekérvényesítés lehetőségei

Kutató: Kalas Vivien

Kutatási projekt időtartama: 2022. február 1. – 2023. október 31.

Az Európai Unióban az integráció jövőjéről, a tagországok együttműködésének alappilléreiről az állam- és kormányfők döntenek az Európai Tanács keretén belül. A kutatás célja, hogy feltárja ezeken, a nyilvánosság kizárásával zajló egyeztetéseken Magyarország részvételének jellemzőit, érdekeinket, érdekérvényesítési lehetőségeinket. Ez által nem csak az Európai Tanács belső döntéshozatali struktúrája válik jobban megismerhetővé, de kirajzolódhatnak a magyar Európa-politika legfőbb elemei is.

A kutatás az uniós csatlakozástól, 2004-től kezdődően vizsgálja az Európai Tanács ülések előtti és alatti, Magyarország állandó, vagy alkalmi szövetségkötéseit, ezek szerepét és befolyását a döntéshozatali folyamatokban. Vizsgálja továbbá a magyar érdekérvényesítési sikerek és kudarcok, valamint az esetleges kompromisszumkötések okait. Az Európai Tanács következtetéseinek és a politikusok nyilatkozatainak elemzésén túl, a magyar kormányfőkkel készített interjú jelenti a kutatás hozzáadott értékét.