Schmidt Laura kutatási projekt

Az áldozatvédelem és a helyreállító igazságszolgáltatás szerepe az Európai Unió tagállamaiban

Kutató: Schmidt Laura

Kutatási projekt időtartama: 2022. február 1. – 2023. október 31.

Az Európai Unióban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az áldozatvédelemre és a resztoratív, vagy más néven helyreállító igazságszolgáltatás módszereire. A kutatás célja, hogy megvizsgálja az áldozatvédelem és a helyreállító igazságszolgáltatás jogi hátterét, szakmai javaslatait, valamint a gyakorlatban megvalósuló alkalmazását az EU különböző tagállamaiban. Ez által átláthatóvá válik, hogy az EU-ban mennyire és miként valósul meg a resztoratív módszerek alkalmazása és milyen jó gyakorlatok léteznek.

A kutatás a tagországok jogszabályait, valamint az uniós javaslatok elemzését tűzi ki célul, illetve a különböző tagországokban dolgozó szakemberekkel készített interjúk által kívánja feltárni a gyakorlatban megvalósuló alkalmazást.