Intézeti kutatócsoportok

Intézeti kutatócsoportok

1. Schmidt Laura, Tóth Bettina, Dr. Tárnok Balázs: Az európai polgári kezdeményezések rendszerének vizsgálata (EPK munkacsoport)

2. Hegedüs Csilla, Dr. Varga Csilla PhD, Dr. Tárnok Balázs: A határon túli magyarok helyzetének európai szempontú vizsgálata (Nemzetpolitikai munkacsoport)

 

1. Az európai polgári kezdeményezések rendszerének vizsgálata (EPK munkacsoport)

Kutatók: Schmidt Laura, Tóth Bettina, Dr. Tárnok Balázs

Kutatási projekt időtartama: 2022. január 1. – 2023. december 31. (24 hónap)

Kutatási projekt rövid ismertetése:

A kutatási projekt célja az európai polgári kezdeményezések rendszerének elemzése, valamint az egyes kezdeményezések bemutatása. Az Európai Unió részvételi demokráciájának immár tizedik éve a gyakorlatban is használt eszköze sajátos lehetőséget biztosít az uniós polgárok számára, hogy közvetlenül is befolyásolják az Európai Bizottság napirendjét, és ezáltal az európai uniós jogalkotást. 

A kutatás során feltárjuk az egyes európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslatok hátterét, célját, valamint az európai unió jogrendszerére gyakorolt hatásait. Kiemelt figyelmet fordítunk továbbá az egyes magyar vonatkozású, illetve magyar érdek szempontjából kiemelkedő jelentőségű kezdeményezésekre.

A kutatás során feldolgozzuk az egyes, folyamatban lévő polgári kezdeményezéseket, és ezekről információs adatlapokat teszünk közzé a kutatóintézet honlapján (EPK Figyelő), valamint rövid elemzésekben is beszámolunk a legfrissebb fejleményekről.

 

2. A határon túli magyarok helyzetének európai szempontú vizsgálata (Nemzetpolitikai munkacsoport)

Kutatók: Hegedűs Csilla, Dr. Varga Csilla PhD, Dr. Tárnok Balázs

Kutatási projekt időtartama: 2022. február 1. – 2023. december 31. (23 hónap)

Kutatási projekt rövid ismertetése:

A kutatási projekt célja a határon túli magyarok jogi és politikai helyzetének nyomon követése és európai szempontú vizsgálata, valamint az e közösségeket érő kihívások és esetleges jogsértések ismertetése.

Megvizsgáljuk a területi állam nemzeti kisebbségek státuszára vonatkozó jogi keretét, valamint kutatjuk az európai szintű garancairendszer lehetőségét. Figyelemmel követjük a határon túli magyarok politikai érdekképviseletének helyzetét és az ennek kapcsán felmerülő kihívásokat. Tanulmányozzuk Magyarország mint anyaállam érdekérvényesítő szerepét, valamint a bilaterális kapcsolatok alakulását. Kiemelt figyelmet fordítunk a 2021/2022-ben zajló népszámlálások gyakorlatára és eredményeire.

A határon túli magyar kisebbség helyzetének vizsgálatán túl, figyelemmel kísérjük és elemezzük a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetét is, illetve egyéb európai nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos fejleményeket és történéseket. Emellett figyelmet szentelünk a multilaterális szervezetekben (EU, ET, ENSZ) zajló, nemzeti kisebbségvégvédelemmel kapcsolatos eseményekre és az említett közösségek érdekben hozott esetleges intézkedésekre, követendő irányokra, gyakorlatokra is.

A kutatás eredményeiről, a legfontosabb fejleményekről a kutatóintézet honlapján, rövid közlemények formájában számolunk be.