Összefoglaló

Az Európa Stratégia Kutatóintézet 2022-2024 időszakra vonatkozó munkaterve

A kutatási minőséggel és teljesítménnyel szemben támasztott elsődleges, kutatóközponti elvárásoknak megfelelően az Európa Stratégia Kutatóintézet az elkövetkezendő három évre intézeti stratégiát és az ahhoz tartozó munkatervet dolgozott ki. 
Az Európa Stratégia Kutatóintézet küldetése kétirányú: egyrészt Magyarország megismertetése az Európai Unióban, másrészt pedig az Európai Unió megismertetése Magyarországon. Ennek a kettős feladatnak a metszéspontját jelenti annak vizsgálata, hogy az Európai Unió mint politikai keret és Magyarország mint az Európai Unió tagja hogyan hatnak egymásra, illetve, hogy melyek azok a tényezők, amelyek meghatározzák egymáshoz való, és egymással való viszonyukat. Ebbe a vizsgálódásba tartozik az is, hogy feltérképezze, feltárja és elemezze azon nemzetközi jelenségeket, amelyek az Európai Unióra, mint külügyi szereplőre, illetve annak tagállamaira meghatározó hatásúak lehetnek, illetve figyelemmel kövesse az egyéb nemzetközi szereplők (államok, nemzetközi szervezetek: különösen ENSZ és ET) tevékenységeit és az Európai Unió és annak tagállamai ezekre adott reakcióját. A kutatási keretterv célja, hogy azonosítsa azokat a fő kutatási irányokat, amelyek vizsgálata révén megragadható, és mélységében is feltárható ez a viszonyrendszer. Reményeink szerint ezzel egyrészt érthetőbbé válik a magyar döntéshozók számára az Európai Unió működése és jövőbeni dinamikája. Másrészt pedig a lehetőségeken belül racionális cselekvési keretet adhatunk a magyar Európa-politika döntéshozóinak.


1. A kutatóintézet kutatási témái és kutatócsoportjai

Kutatási projekt címek:

Gát Ákos Bence: Az uniós jogállamiság-politika alakulása a 2020-as évek első felében, különös tekintettel Magyarország és az Európai Unió viszonyára

Kalas Vivien: Az Európai Tanács döntéshozatalának belső dinamikája és a magyar érdekérvényesítés lehetőségei

Dr. Máthé Réka Zsuzsánna PhD: Az Európai Unió melletti Állandó Képviselet: a magyar nemzeti érdekérvényesítés lehetőségei és kihívásai

Miszlivetz Aron James: The EU’s Strategic Compass as a new concept of security

Pató Viktória Lilla: Az uniós tudományfinanszírozás fejlődése, a tudománypolitika elvi keretrendszere

Schmidt Laura: Az áldozatvédelem és a helyreállító igazságszolgáltatás szerepe az Európai Unió tagállamaiban

Dr. Petri Bernadett: A magyar pártok európai uniós kapcsolatrendszerének alakulása

Dr. Tárnok Balázs PhD: Az emberi és kisebbségi jogi érdekérvényesítés az európai és nemzetközi térben különös tekintettel a határon túli magyarok helyzetére

Dr. Varga Csilla PhD: A magyarországi nemzeti kisebbségek és a határon túli magyar közösségek képviselete és részvétele a kétoldalú kapcsolatokban

Dr. Varga Réka PhD: Az ENSZ-en belüli, nemzetközi jogi relevanciájú szervek és intézmények eredményeinek, illetve ENSZ-en belüli folyamatok hatása az EU, tagállamai és Magyarország külpolitikájára

Intézeti kutatócsoportok:

Schmidt Laura, Tóth Bettina, Dr. Tárnok Balázs: Az európai polgári kezdeményezések rendszerének vizsgálata (EPK munkacsoport)

Hegedüs Csilla, Dr. Varga Csilla, Dr. Tárnok Balázs: A határon túli magyarok helyzetének európai szempontú vizsgálata (Nemzetpolitikai munkacsoport)