Kisebbségpolitika

Az orosz-ukrán háború hatása a nemzeti kisebbségek védelmére

2022.06.21. Dr. Tárnok Balázs

Oroszország Ukrajna elleni agressziója nem csupán a világpolitikában nyitott új lapot, de a nemzeti kisebbségek védelmében is új helyzetet teremt. Az orosz politikai vezetés visszatérően hivatkozik arra, hogy a nemzeti kisebbségek védelme érdekében volt szükség az Ukrajna elleni „különleges katonai hadművelet” megindítására. Bár ezek az orosz igazolási kísérletek nyilvánvalóak távol állnak a valóságtól, arra alkalmasak lehetnek, hogy a nemzeti kisebbségek problémáját démonizálják. A magas labdákat számos politikus már le is csapta, és reális az esélye annak, hogy a nemzeti kisebbségek védelme is a háború áldozatává válik – éppen ahogy ez már egyszer megtörtént a második világháborút követően.

Tovább a bejegyzésre.

Európai és Közép-Ázsiai Regionális Fórum a kisebbségek helyzetének javítására

2022.05.06. Dr. Varga Csilla PhD

2022. május 2-3-án került megrendezésre a Bécsi Diplomata Akadémián az Európai és Közép-Ázsiai Regionális Fórum az ENSZ kisebbségi ügyekért felelős különleges jelentéstevője, Dr. Fernand de Varennes, a Tom Lantos Intézet és az Osztrák Köztársaság Európai és Nemzetközi Ügyekért Felelős Szövetségi Minisztériuma közös szervezésében. Az idei első Regionális Fórum a 2022-ben létrehozásának 30. évfordulóját ünneplő ENSZ Nyilatkozatát a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól helyezte a középpontba, és tekintette át annak legfontosabb elemeit, esetleges javításra szoruló témaköreit, jövőjét ”Review, Rethink, Reform” címmel. 

Tovább a bejegyzésre.

Amerikai alapjogi jelentések – átfogó vizsgálat vagy politikai nyomásgyakorlás?

2022.05.03. Dr. Tárnok Balázs

2022. április 12-én az Egyesült Államok külügyminisztériuma közzétette éves emberi jogi országjelentéseit. Míg a jelentések bizonyos országok és kérdések vonatkozásában rendkívül részletesek, az amerikai külügy továbbra is szemet huny számos jogsértés felett, elsősorban azon országok esetében, ahol nem érdeke a kényes kérdések boncolgatása. Jó példa utóbbira Szlovákia, ahol bár mind a mai napig alkalmazzák a Beneš-dekrétumokat, és koboznak el földeket pusztán nemzetiségi hovatartozás okán, e kirívóan jogsértő gyakorlat még csak említés szintjén sem szerepel a Szlovákiáról szóló országjelentésben.

Tovább a bejegyzésre.

A szlovák parlament megszavazta a kettős állampolgárságról szóló törvényt

2022.02.21. Dr. Varga Csilla PhD

2022. február 16-án a szlovák Nemzeti Tanács elfogadta az állampolgárságról szóló törvény módosítását, melyet a jelen lévő 129 képviselőből 81 támogatott, 40 ellene szavazott, 7 képviselő tartózkodott, egy pedig nem szavazott. Az ezzel kapcsolatos döntés többször elhalasztásra került, a törvénymódosítás vitáját eredetileg tavaly májusban kellett volna lezárni.  A módosítás bizonyos esetekben lehetővé teszi a külföldi állampolgárság megszerzését a szlovák elvesztése nélkül, azonban például a felvidéki magyaroknak nem biztosít lehetőséget továbbra sem arra, hogy Szlovákiában élve is felvehessék a magyar állampolgárságot a szlovák elvesztése nélkül.

Tovább a bejegyzésre.

Folytatódnak a földkobzások Szlovákiában a Beneš-dekrétumok alapján – az Európai Bizottság hallgatólagos jóváhagyásával

2022.02.14. Dr. Tárnok Balázs

Szlovákia az elmúlt években visszaható hatállyal alkalmazza a Beneš-dekrétumokat. A 2020-ban napvilágot látott esetek után a Szlovák Földalap igazgatója is elismerte, hogy az elmúlt években több száz hektárnyi, több millió euró értékű földterületet kobzott el a szlovák állam a Beneš-dekrétumokra hivatkozva. Miközben Szlovákia nyíltan diszkriminálja nemzetiségi alapon saját és más uniós tagállamok állampolgárait, kárpótlás nélkül fosztva meg őket földtulajdonuktól, az Európai Bizottság tétlenül nézi az emberi méltóságot, magántulajdon védelmét és egyéb univerzális jogelveket, valamint a tőke szabad áramlását is sértő gyakorlatot, ezzel rendkívül veszélyes precedenst teremtve.

Tovább a bejegyzésre.

A nemzeti kisebbségek védelmével kapcsolatos egyes nemzetközi fejlemények 2021-ben

2021. 12. 17. Dr. Varga Csilla PhD

A nemzeti kisebbségi témakör és terület a 2021-es év során olyan szempontból kedvezően alakult, hogy az idei évben több fórumon is foglalkoztak az említett réteg ügyeivel. Bár az Európai Unióban nem sikerült előrelépést elérni a nemzeti kisebbségek jogainak intézményes biztosítása szempontjából, az Európa Tanács 2021-ben megvalósuló magyar elnökségének prioritásai élére a nemzeti kisebbségek védelme került, mely által országunk sikeresen irányította rá a 47 ET tagállam figyelmét a témakörre. Az EBESZ és ENSZ szintjén is történtek előrelépések, az EBESZ új nemzeti kisebbségi főbiztosa ez évben is több platformon és eseményen hangsúlyozta a kérdés fontosságát, az ENSZ kisebbségi jelentéstevője egyéb szervezetekkel karöltve pedig 2021-ben is folytatta a regionális fórumok megszervezését, hogy világszinten átfogó képet kapjon a kisebbségek helyzetéről és igényeiről. 

Tovább a bejegyzésre.

Nemzeti régiók – a hetedik sikeres európai polgári kezdeményezés

2021.11.15. Dr. Tárnok Balázs

A magyarországi támogató nyilatkozatok vizsgálatának lezárultával hivatalosan is sikeresnek tekinthető a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés (EPK). Ez a hetedik EPK az Európai Unió történetében, amely teljesíteni tudta az európai szintű aláírásgyűjtés érvényességi követelményeit. A szervezők pozícióját az is erősíti, hogy az Európai Törvényszék 2021. november 10-i ítéletével elutasította Romániának a nemzeti régiókról szóló EPK nyilvántartásba vételét megtámadó keresetét. Most a szervezőkön múlik, hogy mikor kívánják az uniós intézmények elé terjeszteni sikeres kezdeményezésüket. Ezzel azonban jó eséllyel még ki fognak várni.

Tovább a bejegyzésre.

A nemzeti kisebbségvédelem jó gyakorlatainak bemutatása az ET magyar elnöksége keretében

2021.10.08. Dr. Varga Csilla PhD

2021. október 5-én Budapesten került sor az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (ET MB) magyar elnöksége keretében megrendezett harmadik kisebbségvédelmi konferenciára ,,A nemzeti kisebbségvédelem jó gyakorlatai” címmel. A konferencia előadói három panel keretében tekintették át a nemzeti kisebbségvédelem jó gyakorlatait, a jó példák hatását a kisebbségvédelmi szabályozásra és a nemzetiségi jogok helyzetét és kilátásait Közép-Kelet-Európában.

Tovább az elemzésre.

Megtörik a jég: magyar-ukrán közeledés vagy színjáték?

2021.09.27. - Dr. Varga Csilla

A Magyarország és Ukrajna közötti kapcsolatrendszer az elmúlt évtizedekben korántsem jellemezhető barátiként, azonban az utóbbi időben több fórum keretében egyeztetések kezdődtek, egyfajta látszólagos közeledés figyelhető meg. Ennek közelmúltbeli példái a Magyar-Ukrán Oktatási Munkacsoport 3. ülése, a Kisebbségi Vegyes Bizottság társelnökeinek találkozója, illetve az előreláthatólag szeptember végén megrendezésre kerülő Gazdasági Vegyes Bizottság következő ülése is. Retorikai szinten tehát majdnem minden adott, hogy megfelelőbben működő kapcsolatrendszert építsünk ki ukrán szomszédunkkal, azonban a megegyezések, találkozókon elért esetleges sikerek gyakorlati megvalósítására még egy ideig várnunk kell.

Tovább az elemzésre.

A Kisebbségvédelmi Keretegyezmény szakértőinek szlovákiai országlátogatása

2021.09.14. - Dr. Tárnok Balázs

2021. szeptember 6 - 10. között Szlovákiába látogatott a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának delegációja, hogy ellenőrizze az Európa Tanács égisze alatt elfogadott dokumentum végrehajtását, illetve ennek fényében értékelje a nemzeti kisebbségek helyzetét az országban. Az elmúlt években a strasbourgi székhelyű szervezet szakértői rendre figyelmen kívül hagyták a felvidéki magyar civil szervezetek által megfogalmazott aggályokat, ami alapjaiban kérdőjelezi meg az ellenőrzési rendszer értelmét. Most is volt miről beszámolniuk a felvidéki magyar jogvédőknek, akik azonban ettől az országlátogatástól sem várnak áttörést. Értelmetlen látszattevékenységgé silányodik az egykor szépreményű kisebbségvédelmi rendszer? 

Tovább az elemzésre.

Újabb pofon a nemzeti kisebbségeknek és az európai értékekbe vetett hitnek az Európai Bizottságtól

2021.07.13. - Dr. Tárnok Balázs

Az Európai Bizottság Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő írásbeli kérdésére válaszolva kifejtette, hogy a Beneš-dekrétumoknak nincs olyan határokon átnyúló hatása, amely az uniós jog hatálya alá tartozna. A Bizottság az elmúlt évtizedekben használt érvelését vette elő, vagyis a hatásköri korlátokra hivatkozva zárkózott el a felelősségvállalástól. A testület válasza azonban jogi és politikai szempontból is súlyos problémákat vet fel – nem csupán az uniós alapvető szabadságok szempontjából nem helytálló, de az uniós értékek érvényesülését is aláássa, újabb jelét adva, hogy a Bizottság politikai szerepvállalása miatt képtelen teljesíteni azon feladatát, hogy a Szerződések őre legyen.

Tovább az elemzésre.

Véget ért a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése – mi következik most?

2021.05.10. - Dr. Tárnok Balázs

2021. május 7-én immár végérvényesen lezárult a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése, amely a koronavírus miatt két év hosszúra nyúlt. A szervezők szerint végül több mint 1,4 millió aláírást gyűjtöttek össze, 11 tagállamban teljesítve az érvényességhez szükséges küszöbértéket. A Székely Nemzeti Tanács által életre hívott kezdeményezés tehát jó eséllyel a tagállami érvényességi vizsgálat után is eredményes lesz, így az Európai Unió történetének hetedik sikeres európai polgári kezdeményezéseként kerülhet az Európai Bizottság asztalára.

Tovább a bejegyzésre.

Kettős állampolgárság – az élet hol ad, hol elvesz

2021. 04. 21. - Varga Csilla

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) leleplezte három magas beosztású ukrajnai, Ivano-Frankivszk megyei tisztviselő kettős állampolgárságát, akik korlátozott szintű információhoz, hivatalos védelmi információkhoz és informatikai és elektronikus rendszerek nyilvántartásaihoz fértek hozzá. Mindhárom személy, az ukránon kívül, valamelyik európai ország állampolgárságával is rendelkezett, mely azt eredményezte, hogy a tisztviselőket elbocsátották. Közülük ketten fellebbeztek a döntés ellen, azonban a Legfelsőbb Bíróság megerősítette az elbocsátás jogszerűségét.

Tovább a bejegyzésre.

Folytatódik? A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés jövője

2021. 02. 16.  - Nagy Dénes András és Dr. Tárnok Balázs

Február 7-én lezárult a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés (EPK) koronavírus miatt meghosszabbított aláírásgyűjtésének harmadik szakasza. A szervezői csoport ugyanakkor bejelentette, hogy május 7-ig gyűjteni fogják az aláírásokat. A koronavírus okozta tagállami korlátozások fenntartása miatt az Európai Bizottság is várhatóan február 19-ig úgy dönt, hogy újabb három hónappal ismét meghosszabbítja a gyűjtési időszakot. Azaz május 7-ig időt kapnak a szervezők a támogató nyilatkozatok további gyűjtésére. Hol tart most a gyűjtés? Hogyan érhetett véget az aláírásgyűjtés anélkül, hogy valóban véget ért volna? Mi okozza az egymásnak ellentmondó állítások terjedését? Elmagyarázzuk.

Tovább a bejegyzésre.

Az Európai Bizottság lesöpörte az asztalról a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést

2021-01-15 - Dr. Tárnok Balázs

A Bizottság nem csupán a Minority SafePack-et aláírásukkal támogató több mint 1,1 millió polgár akaratát hagyta figyelmen kívül, de az uniós demokráciát is aláásta a részvételi demokrácia eszközének teljes eljelentéktelenítésével.

Tovább a bejegyzésre.

Megemlékezés vagy ünneplés? – Trianon a szomszédainknál

2020-06-06 - Varga Csilla

Magyarország és a magyar nemzet számára a Trianoni békediktátum aláírásának napja fájdalmas emlékeket ébreszt, talán idén még inkább, amikor is századik alkalommal van lehetőségünk visszanézni arra a bizonyos június 4-i napra. Az esemény a szomszédos országok szempontjából természetesen mást jelent, és az idei századik évfordulóval alkalmával némelyek a megszokott, ünnepi retorikát folytatták, voltak azonban az előző évekhez képest pozitívabb, Magyarország felé barátibb hangvételt tanúsító nyilatkozatok, nézetek is.

Tovább a bejegyzésre.

Új irány a magyar-ukrán kapcsolatokban?

2020-06-03 - Kalas Vivien

Előremutató tárgyalást folytatott egymással májusban a magyar és az ukrán külügyminiszter. A jövőbeni egyeztetések nem csak a magyar kisebbségek nyelvhasználati jogának kérdését rendezhetik, de Ukrajna euroatlanti integrációját is elősegíthetik.

Tovább a bejegyzésre.

A Bizottság az európai polgári kezdeményezések határidejének meghosszabbítását javasolja a koronavírus miatt

2020-05-26 - dr. Tárnok Balázs

Beigazolódott a nemrégiében megfogalmazott prognózisunk: az Európai Bizottság – reagálva a koronavírus járvány ellen hozott tagállami intézkedések által kialakult sajátos helyzetre – javaslatot tett az európai polgári kezdeményezések eljárási határidejének meghosszabbítására. Az előterjesztés értelmében fél évvel meghosszabbodna a nemzeti régiók védelméről szóló, május 7-én ideiglenesen véget ért kezdeményezés aláírásgyűjtési időszaka, valamint kitolódnának a Minority SafePack uniós intézmények általi vizsgálatára és annak érdemi megválaszolására vonatkozó határidők is. A Bizottság rendeletjavaslat formájában terjesztette elő megoldási javaslatát, ezért azt még jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Tovább a bejegyzésre.