Pató Viktória Lilla

Dezinformáció elleni küzdelem a korona idején

2020-07-30 - Pató Viktória Lilla

A digitális forradalom pozitívumai mellett nem szabad megfeledkeznünk a kiber világban megjelenő veszélyekről sem. Akkor, amikor egy információ a világhálón időzónát, országhatárt, kultúrát, gazdasági rendszert, nyelvet és társadalmi csoportot nem ismerve eljut bárhová, az álhírek olyan hadi eszközökké válnak, amelyek az alapvető döntéseket és közhangulatot befolyásolják. Éppen ezért a világ valamennyi országa törekszik rendelkezéseivel olyan együttműködések kialakítására, amelyekkel a pontos, hiteles és megbízható információk leközlését támogatják, az álhíreket pedig kiigazítják. A transzparens és meghízható forrású hírek áramoltatása azért is bír rendkívül nagy jelentőséggel, mert az állampolgárok a döntéseiket a számukra rendelkezésre álló információk alapján hozzák meg, s ha ezek az adatok nem egyeznek a valósággal, a demokrácia torz formája nyer teret. Egyes, az egész világot meghatározó események körül kiemelten fontos az információk hiteles közlése, az álhírekkel szembeni védekezés. A koronavírus járvány ebben is élen jár, hiszen a pandémia nyomán megjelent infodémia emberek millióinak életét befolyásolja közvetlenül mind a mai napig. Mindezek alapján feltételezhető, hogy az álhírekkel szembeni készültség magasabb szintre emelkedett a világjárvány következtében, amely állítást a következőkben, az uniós szintű irányelvek megszaporodó számával bizonyítjuk. A tanulmány bemutatja az Európai Unió álhírekkel szembeni védekezési rendelkezéseit a koronavírus járvány kitörése előtt, valamint összehasonlítja azokat a pandémia kontinentális térhódítása alatt hozott dezinfomrációt visszaszorító intézkedésekkel.

Tovább a tanulmányra.