Nemzeti vagy európai lesz az eurócsoport elnökválasztása?

Az eurócsoport elnöke június elején hivatalosan bejelentette, hogy lemond pénzügyminiszteri tisztségéről. Mário Centeno elnöki mandátuma július 13-án jár le, így nem pályázhat egy újabb két és fél éves tisztségre. Az eurócsoport új elnökét július elején fogják megválasztani, akinek az új költségvetés kialakításában és a világjárvány utáni gazdasági felépítésben kiemelkedő szerepe lesz

Mário Centeno június 9-én mondott le pénzügyminiszteri tisztségéről, amelyet a portugál kisebbségi szocialista kormány tagjaként töltött be. Centeno és a portugál miniszterelnök közötti feszültségek az elmúlt hónapokban folyamatosan növekedtek, míg végül a pénzügyminiszter jelentette be távozási szándékát, bár nyilatkozata szerint ennek nincsenek politikai okai.

A portugál pénzügyminiszter intézkedéseinek következtében 45 év után először csökkent az államadósság, mi több, a 2019-es év utolsó negyedét 0,2 százalékos államháztartási többlettel zárhatták. Igaz, ezt a kimagasló eredményt számos népszerűtlen gazdasági megszorító program bevezetésével érte el. Ezzel együtt, a helyébe lépő João Leão szintén szocialista hátterű és a miniszterelnök nem tervez gazdaságpolitikai változtatásokat. A leköszönő pénzügyminiszter nem marad távolt a pénzügyi szektortól, pályáját a portugál jegybank elnökeként fogja folytatni.

A megüresedő elnöki tisztséggel kapcsolatban több jelölt neve merült fel, végül a spanyol Nadia Calvino, a luxembourgi Pierre Gramegna és az ír Pascal Donohoe nyújtották be pályázatukat. Az egyszerű többséggel történő választásra a csoport július 9-ei ülésén kerül sor, és az új elnöknek legkevesebb 10 szavazatra van szüksége.

Az eurócsoport új vezetője nehéz feladat előtt áll. Legfontosabb teendői a többéves uniós költségvetés elfogadtatása, valamint a világjárvány által okozott gazdasági válság hatásait ellensúlyozó 750 milliárd eurónyi mentőprogram feltételeinek kidolgozása lesznek. A tagállamok, és így az euróövezet országai között is, úgy a többéves költségvetés, mint a gazdasági újjáépítési program részleteit tekintve számos ponton eltérnek az elképzelések, amelyekről többek között itt és itt írtunk. Az új elnöknek fontos szerepe lesz az igencsak eltérő nézőpontok közelítésében és ez a szavazatokban is meg fog látszani.

A fent említett feladatokon túlmenően az eurócsoport következő elnöke felügyeli majd az EU költségvetési szabályainak felülvizsgálatát, a bankunió 2023-ig tartó befejezését, valamint az európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer javaslatának kidolgozását. Továbbá az Egyesült Királyság Európai Unióból való kiválásának tárgyalásaiban is fontos szerepet játszik majd. Végezetül, de nem utolsó sorban olyan külső kihívásokra is válaszolnia kell, mint például a nemzetközi kereskedelem várható hanyatlása, valamint az Egyesült Államoknak a digitális gazdaság adóztatására vonatkozó tárgyalásokból való kilépése.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a befolyásos csoport vezetői tisztségét a szocialista spanyol Nadia Calvino töltheti be, akit a déli államok többsége és a jelenlegi elnök is támogatásáról biztosított. A spanyol pénzügyminiszter jól ismeri az uniós és a különböző nemzeti intézmények működését; ezek különböző prioritásait kívánja összehangolni. Ambiciózus tervekkel pályázta meg az állást, azonban terveinek néhány alapja, mint például a „V-alakú” gazdasági válság utáni növekedés egyáltalán nem biztos, így elképzelései több kérdést is felvetnek. Calvino megválasztását befolyásoló tényező lehet, hogy Spanyolország a világjárvány által egyik leginkább sújtott tagállam és a gazdasági újjáépítési csomagok jelentős kedvezményezettje, illetve, hogy az Európai Központi Bank alelnöke a spanyol Luis de Guindos, valamint az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elnöke a szintén spanyol Jose Manuel Campa. Elképzelhető, hogy az uniós pénzügyi intézetek hangsúlyos spanyol vezetése miatt az északi tagállamok, és különösen a „fukar négyek” képviselői egy semlegesebb elnököt szeretnének látni, így nem támogatják jelölését.

Az ír Pascal Donohoe jobbközép beállítottságú és az Európai Néppárt támogatásának örvendhet, amelynek tagja Angela Merkel pártja is, így az unió legerősebb gazdaságának támogatását bírja. Az ír pénzügyminiszter kiemeli, hogy egy kis tagállam választott politikusa, akinek országa az uniós csatlakozás óta radikálisan megváltozott, így hajlandó és képes a különböző szempontokat figyelembe venni és azokat összehangolni. A három jelölt közül Donohoe szenteli a legtöbb figyelmet az uniót érintő külső tényezőknek és az euró nemzetközi szerepének.

A két fent bemutatott elnökjelölt közötti kompromisszum lehet a luxemburgi pénzügyminiszter megválasztása. Pierre Gramegna úgy véli, hogy a kontinens zöld- és digitális reformját gyorsító projektek nem elég hangsúlyosak. Tervei szerint a gazdaság újraépítését célzó befektetéseket nem csupán nemzeti szempontok szerint kellene értékelni, hanem egy, a határokon átívelő szempont szerint. Vagyis, Gramegna szerint azok a projektek, amelyek egy tagállam szempontjából előnyösek lehetnek, de nem járulnak hozzá a transznacionális fejlesztési tervekhez és egy egységes uniós érdekhez, kevesebb támogatást kellene, hogy kapjanak. Luxemburg azon tagállamok közé tartozik, amelyik nem részesedik kiemelkedő mértékben a gazdaságot újraépítő csomagból, így érthető, hogy Gramegna inkább az európai egységre fektetné a hangsúlyt.

A luxemburgi pénzügyminiszter a három jelölt közül a legrégebb ideje, már hat éve tagja az eurócsoportnak, így jelenleg ő rendelkezik a legtöbb tapasztalattal. A korábbi elnökválasztásnál a második fordulóban veszített Marió Centenoval szemben. Pályázatában megemlítette a tagállamok között létező különböző törésvonalakat, valamint, korábbi diplomáciai pályáját kihangsúlyozva, ígérte, hogy a kompromisszumok megteremtésére fog törekedni.

Érdekes lesz megfigyelni, hogy az elnök választásánál a szavazatok az északi-déli államok törésvonala mentén osztódnak-e majd meg, vagy fontosabb tényező lesz az európai pártcsaládhoz való tartozás. Ebből a szempontból a szavazatok a szűkebb nemzeti érdekek és a nagyobb egységet képző európai pártcsaládi érdekek összeütközését fogja tükrözni.

2020-07-08 Máthé Réka Zsuzsánna

Kép: Neweurope