Nyilvános konzultáció a digitális oktatásról

Szeptember 4-éig tölthető ki az Európai Bizottság által indított online konzultáció, mellyel a digitális oktatás tapasztalatait gyűjtik össze, és amely révén a polgároknak is lehetőségük nyílik, hogy alakítsák az Európai Unió erre vonatkozó új cselekvési tervét.

Ursula von der Leyen bizottsági elnökjelölti programjában az új Európai Bizottság feladatai közül kiemelt fontosságúnak nevezte a digitális korhoz való alkalmazkodást, valamint az európai demokrácia megújítását, azaz, az állampolgárok minél szélesebb körben történő bevonását az uniós döntéshozatali folyamatokba. A koronavírus-járvány nem várt lehetőséget nyújtott arra, hogy a kezdeti célok rövidebb időn belül valósulhassanak meg. A kijárási korlátozások következtében ugyanis magánszemélyek, vállalatok, állami intézmények mind-mind arra kényszerültek, hogy a digitális eszközöket nagyobb arányban vonják be mindennapi tevékenységükbe, mint ahogyan azt ez idáig tették.

Az Európai Unió két nyilvános online konzultációt is indított annak céljából, hogy a polgárok tapasztalatait, meglátásait felhasználva hatékonyabb intézkedési tervet dolgozhasson ki a digitalizációban érintett részterületekre vonatkozóan. Az egyik ezek közül a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomaggal kapcsolatos, a másik pedig az új digitális oktatási cselekvési tervvel függ össze. Utóbbi azért is különösen fontos, mert az európai lezárások alatt bevezetett távolléti oktatás megmutatta, hogy a digitális tanulás pedagógusnak, diáknak és szülőnek egyaránt nehézségeket okozott. Ez lehetett például az egyes iskolák hiányos technikai felszereltsége, a polgárok járatlansága az informatikai eszközök használatában, a családokban fellépő digitális kellékhiány, vagy csupán az, hogy a szülőknek a saját munkájuk elvégzése mellett gyermeküknek is segítséget kellett nyújtaniuk a tanulásban.

Az oktatással kapcsolatos kérdőív kitöltésére június 18-ától áll nyitva a lehetőség, a kérdések az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhetőek, és az Európai Bizottság szeptember 4-éig öt nagyobb témakörben várja a különböző szereplők – polgárok, szakszervezetek, kutatóintézetek, vállalatok, civil szervezetek - véleményét, élményeit:

A távolléti oktatási ideje alatti élethelyzet

A tanítás során alkalmazott módszerek

A nehézségek, melyekkel ezen időszak alatt szembe kellett nézni

Azon területek, ahol szükség lenne a digitális kompetencia fejlesztésére

A digitális oktatás előnyei és hátrányai

A konzultáció lezárultát követően az uniós testület beleépíti az összesített eredményeket az új digitális oktatási cselekvési tervébe, melyet előreláthatóan még a szeptember folyamán ismertetni fognak.

2020.09.03. Kalas Vivien

Kép: MédiaKlikk