Digitális Európa, mint a Tanács portugál soros elnökségi prioritása

Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő tagállamok fél éves rotációban váltják egymást. Korábbi elemzésünkben már írtunk a 2021. január 1-től elnökségi feladatokat ellátó atlanti tagállam előtt álló feladatokról, jelen elemzés a portugál program alapján mutatja be az abban foglalt digitális prioritásokat.

A portugál elnökség programjában a Digitális Európa külön fejezetet kapott, amely felhívja a figyelmet a digitális készségek egyetemes fejlesztésének fontosságára azért, hogy a munkavállalók alkalmazkodni tudjanak az új termelési folyamatokhoz (távmunka). A dokumentum összpontosít a vállalkozások digitális átalakítására, a digitális platformok fejlesztésére, az e-kereskedelemre, a digitális pénzforgalomra és adózásra, valamint a távoktatásra és az egész életen át tartó tanulás fontosságára.

Már a program mottója is sejteti annak prioritásait: „Eljött az ideje tisztességes, zöld és digitális helyreállítás megvalósításának.” Ennek megfelelően Portugália három prioritást fogalmazott meg:

  1. Az európai felépülés előmozdítása a zöld és digitális átmenet ösztönzésével
  2. Az Európai Unió Szociális Pillérének megvalósítása biztosítva a tisztességes, inkluzív zöld és digitális átmenetet
  3. Európa stratégiai autonómiájának megerősítése

A portugál elnökség programjában Európához különböző melléknevekkel rendeli az elnökség fő cselekvési irányait, úgy mint a rugalmas, zöld, digitális, szociális és globális Európa.

A Rugalmas Európa kialakításának célja a váratlan helyzetekre (mint egy világválság) adott gyors és hatékony európai reagálási készség fejlesztése és a fenntartható növekedés. A program szerint a munkahelyteremtés megalapozása érdekében meg kell kezdeni az új finanszírozási programok (MFF, Recovery Fund, Next Generation EU)  végrehajtását. A Zöld Európa az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, a karbonsemlegességet és az ellenálló európai gazdasági modell versenyelőnyeinek kiaknázását hirdeti. A Szociális Európa az európai szociális modell megerősítését célozza a válságkezelés és az állampolgári bizalomépítés érdekében. Nem csoda hogy a portugál program is nagy hangsúlyt fektet a bizalomépítésre, hiszen az éghajlatváltozással és digitális átmenettel való szembenézés miatt a döntésekbe vetett állampolgári bizalom most talán fontosabb mint valaha. A Globális Európa cselekvési irány az unió hatékony multilaterális kapcsolatépítése mellett teszi le voksát annak érdekében, hogy az Európai Unió a geopolitikai pozicionálása mellett globális főszereplővé váljon. Noha a program digitális részéhez épült be de az Európa biztonságos nemzetközi digitális összeköttetéseinek megteremtése, valamint az európai adat-átjáró platformok létrehozása, a kontinens globális piaci helyzetének erősítését célzó intézkedési kezdeményezésnek minősül.

A Digitális Európa célja a digitális átalakulás felgyorsítása a polgárok és a vállalkozások szolgálatában. A Program szerint a digitális átmenet- mint a gazdasági fellendülés mozgatórugójának felgyorsítására van szükség ahhoz, hogy Európa vezető szerepet foglaljon el a digitális innováció és gazdaság terén a globális versenyben. A zöld átmenet érdekében új digitális megoldások és stratégiák ösztönzése szükséges az egészségügy, a kutatás és innováció (K + I), az ipar, az igazságszolgáltatás és a mobilitás területén.

A prioritások között találjuk a jobb hozzáférés elősegítését a minőségi adatokhoz és információkhoz, valamint azok megosztásának támogatását is különösen az európai digitális identitás létrehozásával. Az elnökségi prioritások figyelmet fordítanak a digitális készségek egyetemes fejlesztésére, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy alkalmazkodjanak az új termelési folyamatokhoz, azzal hogy a munkáltatók ösztönzik az egész életen át tartó tanulást. Mindemellett a Digitális Európa prioritásnál a versenyképes űrágazat támogatása is megjelenik, amely lehetővé teszi az űradatok és technológiák felhasználását a vállalkozások és állami szervek számára. Végül az ENSZ fenntartható fejlődési céljait is megemlíti a dokumentum, mint a digitális szabályozások etikai és erkölcsi iránytűjét. A portugál elnökség vállalja, hogy a 2017-ben Rómában útjára indított Digitális Európa Napot 2021-ben márciusban, Portóban rendezi meg az Európai Bizottsággal karöltve, amit júniusban Lisszabonban a Digitális Közgyűlés fog követni. Utóbbinak egyik fő célja a Digitális Demokrácia Irányairól szóló Nyilatkozat (Declaration on Digital Democracy with a Purpose) elfogadása.

A kisvállalatok számára is bizalomgerjesztő cél, hogy a portugál elnökség szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy létrejöjjön az Európai Vállalkozói Struktúra az EU Start-up nemzetek standard mentén. A közigazgatás digitális fejlesztésére is törekszik a program, ezért a közigazgatási miniszterekkel találkozót kívánnak szervezni márciusban, valamint a helyi önkormányzatok modernizációját is szeretné elősegíteni a program az okos város fejlesztésekkel, bár erre gyakorlati javaslatot nem tartalmaz. A mesterséges intelligenciát alkalmazó közigazgatási jó gyakorlatok megosztását is fontosnak tartja az elnökség.

Mivel az Európai Unió Tanácsának is szüksége van a fél évnél hosszabb stratégiai gondolkodásra, az elnökségek egymással együttműködve határozzák meg prioritásaikat. A három elnökség, a német elnökség első felének számbavételére összehívott találkozó után közös nyilatkozatában kijelentette, hogy a világjárvány és annak társadalmi és gazdasági következményeinek kezelése a trió központi célja. Ennek megfelelően a 2020. június 9-én kihirdetett német-portugál-szlovén elnökségi trió prioritásai illeszkednek a portugál törekvésekhez, a jelen elemzés szempontjából kiemelten fontos digitális fejlődés („előrelépés a digitális átalakulásban”) előkelő helyen jelenik meg az elnökségi trió programjában is, ugyanakkor megyegyezik a portugál és a trió programjában az ellenállóbb Európai Unió felépítésének célja is, vagyis egy olyan Európa megteremtése, amely jobban felkészült a válságkezelésre. Mindemellett a multilateralizmus erősítése is előtérbe kerül a trió programjában, amely a portugál programban található Globális Európa kialakításának céljával egyezik.  A három tagállam prioritásai között találjuk még többek között az Unió többéves pénzügyi kerettervébe integrált gazdasági helyreállítási terv elfogadását és az európai szociális modell megerősítését.

A portugál elnökség fél évet felölelő digitális tervei ambíciózusak, akárcsak az Unió intézményeinek törekvései e téren. Minden jel arra utal, hogy Európa Digitális Jövője minden támogatást megkap legalábbis irányelvi szinten ahhoz, hogy a kontinens kulturális és gazdasági múltjához méltó szerepet foglaljon el a globális digitális versenyben.

2021-01-19- Pató Viktória Lilla

Kép: Flickr 2021Portugal.eu