A portugál elnökség öt legfontosabb feladata

2021 első felében Portugália tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét. A dél-európai országra több, az Európai Unió jövőjét meghatározó feladat vár.

2021. január elsejétől hat hónapon át Portugália látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségével járó feladatokat. Prioritásai között szerepel Európa talpraállítása, a szociális dimenzió erősítése, valamint az Európai Unió stratégiai autonómiájának, globális szerepvállalásának növelése. A részleteket tekintve, Portugáliára, az elnökség átvételével öt nagyobb területen hárultak fontos feladatok.

Az első az EU és az Amerikai Egyesült Államok (USA) közötti kapcsolatok újragondolása, Donald Trump elnöki időszaka alatt ugyanis jelentősen megromlott a két fél viszonya. Trump számára a belpolitikai tevékenység fontosabb volt a külpolitikainál, a nemzetközi kapcsolatokban pedig a bilaterális együttműködéseket helyezte előtérbe a multilaterálisokkal szemben. Szemléletmódjának köszönhető, hogy az USA kilépett a párizsi éghajlatvédelmi egyezményből, a Nyitott Égbolt szerződésből, továbbá felmondta az iráni nukleáris megállapodást és felfüggesztette a WHO finanszírozását is. A Kínához való viszonyulás kérdése szintén konfliktusforrást jelentett az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között és nem segített az sem, hogy Trumpnak köszönhetően idő előtt, eredménytelenül zárultak a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló tárgyalások. Joe Biden megválasztása lehetőséget teremt arra, hogy újrainduljon a párbeszéd ezekben, az EU számára fontos ügyekben, illetve arra is, hogy az USA ismét partnerként, ne pedig riválisként tekintsen az Európai Unióra.

A második terület a koronavírus-járványból fakadó feladatok végrehajtásának összehangolása. A közös oltóanyag-stratégia kidolgozása már tavaly nyáron megkezdődött az Unióban, amelyet októberben a tagállamok is támogattak, a vakcinák elérhetővé válásával és alkalmazásával pedig újabb teendők adódtak. Az oltási kampányok során való együttműködés, valamint egy egységes álláspont kialakítása a beoltottak és nem beoltottak közötti különbségtételre vonatkozóan valamennyi nemzet érdeke, hiszen ezek csak növelik a védőoltásba vetett bizalmat és az oltási hajlandóságot. A vakcinával összefüggő visszaélésekkel szembeni hatékony fellépés szintén közös cselekvést kíván. Ugyancsak feladata lesz a portugál elnökségnek, hogy felügyelje a hétéves költségvetés és a gazdasági újjáépítési csomag felhasználását. Az új, idén kezdődő pénzügyi időszak forrásait és az ahhoz kapcsolódó feltételeket decemberben fogadták el az uniós intézmények. Az 1074 milliárd eurós többéves pénzügyi keretet ez alkalommal egy 750 milliárd eurós újjáépítési csomag is kiegészíti, melyet az államok a koronavírus-járvány utáni helyreállás elősegítése végett hoztak létre. A csomag 390 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatásból és 360 milliárd eurónyi hitelből áll.

A harmadik jelentős feladat, amellyel Portugáliának szembe kell néznie az az új Migrációs és Menekültügyi Paktum életbe léptetése. A Bizottság 2020 szeptemberében ismertette erre vonatkozó javaslatát, aminek részleteivel kapcsolatban az Európai Parlament decemberi állásfoglalásában egyetértését fejezte ki, a tagállamok közötti érdekellentétek azonban egyelőre még feloldhatatlannak tűnnek. A leginkább eltérő nézőpontok a menedékkérelmek elbírálásának helyszíne és a felelősségvállalás kérdéseiben vannak. Míg a frontországok – Málta, Spanyolország, Görögország, Olaszország – a bevándorlók elosztása mellett érvelnek, addig a visegrádi országok, vagy éppen Ausztria a szolidaritási mechanizmus bevezetése ellen küzd.

Negyedikként, a 2030-as klímacélokban való megállapodás, de legalábbis az arról folyó tárgyalások szintén a portugál elnökség időszakára esnek. 2019 decemberében Ursula von der Leyen az 1990-es szinthez képest több mint negyven százalékos kibocsátás-csökkentést irányzott elő, a pontos mértékéről azonban máig nem egyeztek meg az Unióban. A Bizottság kezdetben ötven, majd később ötvenöt százalékot javasolt, ez utóbbit támogatták tavaly decemberben az állam- és kormányfők is, az Európai Parlamenttel ugyanakkor várhatóan hosszas tárgyalások következnek, a testület ugyanis hatvan százalékos csökkentést szeretne.

Végül, a Brexit utáni első, talán legnehezebb hónapok feladatai is Portugáliára hárulnak. Noha karácsonykor megszületett a megállapodás, az EU részéről a hivatalos elfogadása ebben az időszakban történik meg, továbbá kezdetét veszi a létrejött egyezség mentén, az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti új partnerség kialakítása.

2021.01.05. Kalas Vivien

Kép: European Parliament