EUSTRAT kurzus II. Európai Unió szakpolitika-kutatásmódszertan

A Európa Stratégia Kutatóintézet 2020 novemberében útjára indította EUSRAT kurzussorozatát, amelynek célja olyan Európai Unióval kapcsolatos ismeretek átadása, amelyek segítik a résztvevőket abban, hogy az Intézet kutatóinak tudományos és szakmai tapasztalatain keresztül elmélyedjenek egyes uniós szakpolitikák tanulmányozásában. A kurzus 2021-ben havi rendszerességgel, minden hónap utolsó péntekén 15.00-16.30-ig tart. Idén az első alkalomra 2021. január 29-én kerül sor az „Európai Unió szakpolitika-kutatásmódszertan” címmel.

A társadalomtudományban egyik leggyakrabban használt kutatási módszer az esettanulmány. Kiváló eszköz a szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD dolgozatok megírásához szükséges kutatáshoz is. Alkalmas arra, hogy egy vagy több eset révén egyéni tapasztalatokat vagy csoportnormákat írjon le, illetve komplex ok-okozati összefüggéseket feltárjon és megmagyarázzon. Ezek miatt különösen alkalmas arra, hogy olyan kérdéseket megválaszoljunk meg általa, mint például: milyen tényezők hatottak leginkább a folyamatra? Ezek a tényezők hogyan fejtették ki hatásukat? Mi lett mindezek következménye?

Az esettanulmányok készítése nagyon kézenfekvő módszer lehet, ugyanakkor számos kihívással jár. A kurzus célja, hogy támogatást nyújtson az esettanulmányhoz kapcsolódó kutatások megtervezéséhez. Az előadás külön kitér a helyes esetválasztás fontosságára és az esetek kiválasztásának módjára. Az erős elméleti hátteret egy adott uniós szakpolitika példáján keresztül szemlélteti.

Az EUSTRAT kurzus II. Európai Unió szakpolitika-kutatásmódszertan regisztrációs felülete elérhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezvényszervező felületén.

A kurzus oktatója Dr. Máthé Réka Zsuzsánna, az Európa Stratégia Kutatóintézet (EUstrat) kutatója, több országos kutatói pályázat nyertese, amelyekben alapkutatást végzett. A HHK Nemzetközi biztonság és védelempolitika szakon oktat kutatásmódszertant, valamint kutatásmódszertani témában 2020. november 18-án előadást tartott az EU közös biztonság- és védelempolitikai doktori iskola Téli Egyetemén, amelyet az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (ESDC) szervezésében rendeztek meg az online térben.

 

2021.01.25.