„Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnökségi prioritásai” című konferencia összefoglalója

Az Eötvös József Kutatóközpont EUSTRAT – Európa Stratégia Kutatóintézet 2021. április 28-án online formában rendezte meg „Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnökségi prioritásai” című konferenciát, amelynek meghívott előadói a 2021. május 21. és november 17. között megvalósuló, Miniszteri Bizottságban (MB) betöltött magyar elnökséggel kapcsolatos előkészületeket, célkitűzéseket, prioritási területeket és a nemzetközi szervezettel kapcsolatos egyéb aspektusokat járták körül.

A konferencia résztvevőit a házigazda szerepében Dr. Navracsics Tibor, az Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője köszöntötte, aki bevezetőjében elmondta, hogy Magyarország számára a MB soros elnöki pozíció jó lehetőséget biztosít arra, hogy a figyelmet egyes, az ország számára fontos témakörökre irányítsa. Az elnökség célkitűzései már utalhatnak, illetve részben átfedésben állnak a szintén 2021 második felében hazánk által betöltött egyéves V4 elnökség céljaival, illetve kiemelte, hogy a tapasztalatok a 2024-ben esedékes Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége számára is hasznosak lehetnek.

A tanácskozás első előadója Dr. Bán Janka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-Proliferációs Főosztályának, a magyar MB elnökségért felelős koordinatív szerv vezetője röviden bemutatta az Európa Tanács, és különösen a MB felépítését és feladatköreit, majd ismertette a 2020 végén kormányhatározat által elfogadott öt magyar elnökségi prioritást: a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítása; a jövő generáció: ifjúságpolitika, gyerekjogok, gyermekek és fiatalok lelki egészsége, családi értékek védelme, társadalmi felzárkóztatás és a romák lehetőségei; vallásközi párbeszéd, a jövő kihívásai: kiberbűnözés, mesterséges intelligencia; és környezetügy: európai tájvédelem, élőhelyek védelme, az  egészséges környezethez való alapvető jog, fenntartható fejlődés.

Második előadóként Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa videóüzenetben beszélt az elnökség nemzetpolitikai prioritásáról, a nemzeti kisebbségek hatékony védelméről. Annak érdekében, hogy a területtel kapcsolatos kérdéskörök megfelelő hangsúlyt kapjanak, az elnökség alatt négy konferencia kerül megrendezésre a nemzeti kisebbségeket érintő témakörökben budapesti, illetve strasbourgi helyszínekkel. A konferenciák témái az Európa Tanács nemzeti kisebbségvédelemben betöltött szerepe; a kutatóintézetek és NGO-k szerepe a nemzeti kisebbségvédelemben; a nemzeti kisebbségvédelemmel kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatása, valamint az Európa Tanács szerepe és felelőssége az európai kisebbségi identitás megőrzésében.

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Európa Tanács magyar delegációjának vezetője az intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalatait, várakozásait osztotta meg. Elnök Úr előadásában elmondta, hogy a magyar elnökség törekvései a Miniszteri Bizottság prioritásait tükrözik, míg a Parlamenti Közgyűlés szerepe ehhez mérten értelmezhető. Utalt Kovács Elvirának, a szerb parlament alelnökének jelentésére is, amely megfelelő összefoglalónak tekinthető annak figyelemmel kísérésére, hol tart az Európa Tanács a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény által meghatározott kívánalmak területén, illetve olyan nóvumokat is tartalmaz, amelyek iránymutatók lehetnek a MB számára. A nemzeti kisebbségek védelme tehát mindenképpen elsődleges prioritása a magyar elnökségnek. Az előadásban említésre került az is, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöke nagy figyelmet szentel az egészséges környezethez való jognak, amelyet Magyarország is elnökségi prioritásként kezel. A kibervédelem területén Németh Zsolt kiemelte, hogy a Budapesti Egyezmény aláírásának 20. évfordulója a magyar elnökség időszakára esik, mellyel összefüggésben nagyszabású rendezvény megszervezésére kerül sor.

Rusz Harry Alex, Magyarország Európa Tanács Melletti Állandó Képviseletének vezetője elsősorban a strasbourgi Képviselet magyar elnökséget előkészítő feladatairól beszélt, kiemelve, hogy az elnökség májusi átvételét rendkívül sok egyeztetés előzte meg, mind Magyarországgal, mind az ET különböző szerveivel. A Parlamenti Közgyűléssel történő kommunikáció során az utóbbi időben több pozitív fejlemény is tapasztalható volt. Nagykövet Úr kiemelte, hogy a tavalyi év decembere óta Magyarország tölti be az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének alelnöki szerepét, illetve arra is kitért, hogy a szervezeten belül a soros elnökséget ellátó tagállam feladatait, jelenlétét nem feltétlenül önálló szereplőként értelmezik, mivel adott három bejövő elnökség és két kimenő elnökség alkot egy csoportot és folytat konzultációkat a Parlamenti Közgyűlés elnökével, amely folyamatban Magyarország több, mint egy éve aktívan részt vesz.

A konferencia előadóinak sorát Hegedüs Zoltán, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke zárta, aki a fiatalok Európai Tanácsban betöltött szerepét és lehetőségeit foglalta össze. Elnök Úr rámutatott arra is, hogy a Magyarország által meghatározott elnökségi prioritások bizonyos része konkrétan a fiatalokra irányul, illetve jelentős számú prioritás köthető a fiatal generációhoz is. Magyarország és a fiatalok témakörét illetően fontos Európa Tanácshoz köthető fejlemény, hogy az ET égisze alatt működő ifjúsági központok egyikének székhelye Budapest, a másiké Strasbourg. Emellett a szervezet ifjúsági részlege (Council of Europe Youth Department) olyan fontos szakpolitikai intézmény, amely a fiatalokat érintő témakörökben iránymutatásokat dolgoz ki, egyfajta szakmai keretrendszert, illetve pénzügyi és oktatási támogatást is biztosít. Az Ifjúsági Tanácsadó Testület (Advisory Council on Youth) az Európa Tanács nem kormányzati ifjúsági testülete, amelynek magyar tagja is van.

A konferencia előadásai rámutattak, hogy a Miniszteri Bizottság soros elnökségét ellátó ország nem mindennapi lehetőséget kap arra, hogy nagyobb nemzetközi láthatóságot adjon a számára fontos területeknek, illetve magának az adott államnak, növelve az ország kulturális diplomáciai lehetőségeinek tárát. A magyar elnökség prioritásainak meghatározása, az egyes események előkészítése és megszervezése nagy terhet ró az egyes kormányzati szervekre, azonban az elnökségi feladatok sikeres ellátása elsősorban hazánk, illetve maga a szervezet megítélésének szempontjából is nagy jelentőségű. Az előadásokban hallottak alapján Magyarország teljes mértékben felkészült az említett feladatok sikeres ellátására és az előttünk álló fél év remélhetőleg sok hasznos tapasztalattal, pozitív eredményekkel gazdagítja majd az országot, illetve az Európa Stratégia Kutatóintézet is reményét fejezi ki, hogy fél év múlva a magyar elnökség sikereiről szervezhet majd újabb tanácskozást a személyes térben.

2021.04.29. – Varga Csilla