Se veled, se nélküled

Az EU 26 tagállama, Izland és az Európai Bizottság november 3-án Lisszabonban, az egyik legnagyobb tech  eseménynek tekinthető Web Csúcs második napján bejelentette az Európai Startup Nemzetek Szövetségének (European Startup Nations Alliance, ESNA) megalakulását, amelynek előfutára a 2021 márciusában, a Digitális Európa Napon aláírt Európai Startup Nemzetek Standard (European Startup Nations Standard, EU SNS) Nyilatkozat volt.

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, 24 uniós tagállam Izlanddal kiegészülve írta alá az Európai Startup Nemzetek Standardról szóló Nyilatkozatot (declaration on Startups Nations Standard of Excellence).  A 2021 elején a Digitális Iránytűről szóló közleményben a Bizottság 2030-ra a startup-unikornisok mennyiségének megduplázására törekszik az EU-ban, amelyhez a támogató és vállalkozóbarát startup ökoszisztéma megteremtése elengedhetetlen. A koronavírus járvány nyomán kibontakozó gazdasági válságban a vállalkozói szféra új ciklusa kezd teret nyerni, a digitális ökoszisztéma és a startupok tanúsították a legnagyobb fokú rezilienciát, de ahhoz, hogy Európa startup kontinenssé válhasson, az Egységes Digitális Piac megerősítésére törekszik. A Nyilatkozat a jó gyakorlatok megosztásáért és a vállalkozóbarát környezet kialakításáért 2021-ben egy Startup Nations’ Hub megalkotását is előirányozta, amely a részes tagállamok közötti adatcserét is felgyorsítja. A Hub víziója a Web Csúcson az ESNA képében öltött testet, noha a közös adatplatform kialakításáról az ESNA megalakulásakor nem esett szó, a Digitális Napon viszont a nyilatkozat aláírói tanúskodtak a közös platform szükségessége mellett a gyors fejlődés érdekében. Az Szövetség tagjai elkötelezték magukat amellett, hogy együttműködve, a lehető legoptimálisabb körülmények megteremtésére törekedjenek a startupok növekedésének biztosítására. Az ESNA támogatja a részes országok törekvéseit a startup nemzetté válásban, a jó gyakorlatok megosztásával, technikai támogatással és a fejlődés nyomon követésével.

Az EU SNS részes európai államokkal együttműködve az ESNA támogatást nyújt a korábban meghatározott nyolc kiválósági kritériumban nevezetesen, a startupok gyors piacra lépésében, a tehetségek mentorálásban, részvényopciók ajánlásában, szabályozási innovációban, innovációs beszerzésben (az induló vállalkozás adminisztratív terheinek csökkentésére), tőke hozzáférés biztosításban, társadalmi befogadás, sokszínűség és a demokratikus értékek védelmében (sokszínűségére való ösztönzés), valamint biztosítani szeretné, hogy a digitális platformokon keresztül az induló vállalkozások minden hatósági ügyet kezelni tudjanak. Az ESNA az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő országokkal az „ESNA Elnökségi Tanácson” keresztül együttműködik, amely biztosítja, hogy az ESNA tevékenységeit a soros elnökségek prioritásaihoz igazítsa.

Az Európai Digitális Napon három nyilatkozat aláírására vállalkozott a tagállamok többsége, az Európai Adatátjáró Platform létrehozásáról, a startupok fejlődését elősegítő Startup Nemzetek Standardról, valamint az Európai Zöld és Digitális Átmenetről. Magyarország csak utóbbihoz csatlakozott a Digitális Európa Nap után. 

Az európai Tudomány, Technológia, és Innováció Teljesítménymutató szerint Európa termelékenység növekedésének az elmúlt évtizedekben mintegy kétharmadát az innováció vezérelte, amely a startup ökoszisztéma alapeleme. Az Európai Bizottság innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és fiatalokért felelős biztosa, Mariya Gabriel októberi magyarországi látogatása alkalmával elmondta, hogy a 2021-es Európai Innovációs Eredménytábla azt mutatja, hogy az üzleti élet és a vállalkozói szellem egyre inkább virágzik Magyarországon. Az eredmények valóban növekedést mutatnak, továbbá Budapesten székel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet is, ami támogatni tudja a magyar startup ökoszisztémát is. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy ugyan a 2021-es Európai Innovációs Eredménytábla összeurópai szinten növekedést mutat, viszont míg Svédország az innováció éllovasa, és a legerősebb innovációs teljesítményt mutató országok Európa nyugati és északi részén virágoznak, addig a mérsékelt és feltörekvő innovátorok közé esnek dél, közép- és kelet Európa országai.

Vajon Magyarország egyedül képes startup nemzetté válni, vagy mint ahogy azt tette Horvátországgal együtt a Zöld és Digitális Átmenetről szóló Egyezmény aláírásakor, később csatlakozni fog az európai startup klubhoz? 

2021.11.08. Pató Viktória Lilla

Kép forrása: Web Summit, ESNA bejelentése