35 éves lett az Erasmus program

35 éve vette kezdetét az Európai Unió egyik legnépszerűbb kezdeményezése, az Erasmus program. A programban az elmúlt három és fél évtizedben több mint 10 millió európai polgár vett részt.

35 évvel ezelőtt, 1987-ben indult el az Európai Bizottság kezdeményezésére az Erasmus program. Előzményei 1984-re, az Európai Tanács Fontainebleau-i csúcstalálkozójára nyúlnak vissza. Az állam- és kormányfők ekkor fogalmazták meg a Polgárok Európája koncepció megvalósításának szükségességét, melynek középpontjában a közösségtudat erősítése, az európai identitás megteremtése állt. Az ehhez vezető lépések kidolgozásával az újonnan felállított Adonnino-bizottságot bízták meg – nevét elnökéről, Pietro Adonnino olasz kereszténydemokrata politikusról kapta. A bizottság jelentését egy évvel később, 1985-ben fogadták el. Tagjai ebben egyebek mellett javaslatot tettek a felsőoktatási intézmények közötti kooperáció szorosabbra fűzésére egy tanulmányi mobilitási program elindításának formájában.

Az Erasmus program 1987 és 1995 között önálló kezdeményezésként létezett, majd azt követően – más, többnyire oktatási programokkal kiegészülve – egy-egy átfogó keretprogram részét képezte, és képezi. Ilyen volt 1995-től 2006-ig a Szókratész-program, illetve Szókratész II. program, valamint 2006-tól 2013-ig az Egész életen át tartó tanulás – Lifelong Learning – program. 2014-től az Erasmus+ program alá tartozik. Ez utóbbi az oktatás különböző területei mellett ifjúságügyi és sporttal kapcsolatos kezdeményezéseket is támogat.

A mobilitási program növekvő népszerűségét, és ennek a tagországok általi tudomásul vételét mind a ráfordítható keretösszeg nagyságának növekedése, mind pedig a résztvevő polgárok számának emelkedése jól tükrözi. Míg 2014 és 2020 között 14,7 milliárd euróból gazdálkodhatott az Erasmus+ program, mely összeg a teljes hétéves költségvetési keret valamivel több, mint 1 százalékát jelentette, addig a mostani költségvetési ciklusban az Erasmus+ programra fordítható összeg aránya 2,6 százalékos. Azok létszáma pedig, akik éltek a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségével mára a 10 milliót is meghaladja.

Az Európai Bizottság – a tagországok egyetértésével – a jövőben tovább fejlesztené az oktatáspolitikai együttműködést az államok között. Ennek jegyében indították el az Európai Egyetemek létrehozására irányuló kezdeményezést, vezetnék be az európai diákigazolványt és hozták létre az Erasmus+ mobilalkalmazást.

Az Erasmus program 35. évfordulóját az euróövezethez tartozó nemzetek kéteurós emlékérme kibocsátásával ünneplik meg az esztendő második felében.

2022.01.26. Kalas Vivien

Kép: Coin Database