Ajánlások az oktatáspolitika jövőjére vonatkozóan

Továbbra is tart az Európa jövőjéről szóló konferencia. A következő plenáris ülésen egyebek mellett az oktatás jövőjére vonatkozó ajánlásokat vitatják meg.

Habár az orosz-ukrán háború és annak minden egyéb vonzata miatt háttérbe szorult az Európa jövőjéről szóló konferencia, a rendezvénysorozat továbbra is zajlik, a következő plenáris ülésére a hétvégén, március 11-én és 12-én kerül sor. Ez alkalommal két európai polgári vitacsoport ajánlásait fogják megvitatni a jelenlévők, amelyek közül az egyik résztémája az oktatás és képzés lesz. A szakpolitikával kapcsolatos javaslatok a könnyebb munkaerőpiaci elhelyezkedésre, illetve a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére irányulnak hosszú távon. Az európai polgárok hat nagyobb területen fogalmaztak meg ajánlásokat az oktatás jövőjét illetően.

Szükségesnek tartják az oktatási rendszerek valamennyi szintjének harmonizációját, mely leginkább valamilyen fajta minimum követelményekben való megyegyezést jelentene a tagországok között, nem megkérdőjelezve ugyanakkor a nemzeti kompetenciát a tantervek összeállításában. Szorgalmazzák továbbá, hogy a szakképzésben tanulók végzettségét kölcsönösen ismerjék el az európai uniós országok. Ennek teljeskörű és automatikus végrehajtása mindezidáig még az egyetemi diplomák esetében sem valósult meg.

Az európai polgári vitacsoport harmadik ajánlása szerint a diákok 12 éves koruktól kezdődően rendszeresen vehessenek részt látogatásokon különböző vállalatoknál, állami és piaci szektorban egyaránt. Ez a gyakorlat ugyanis nagyban megkönnyítené később számukra annak eldöntését, milyen irányba szeretnének továbbmenni az érettségit követően.

A javaslatok a nemzeti tantervek módosítására is kitérnek. A civilek azt szeretnék, hogy a tagállamok refomálják meg úgy tanterveiket, hogy az órák menetébe ágyazzák bele a szociális készségek elsajátítását is. Ezen kompetenciák közé tartozik egyebek mellett az egymásra való odafigyelés, a másik iránti tisztelet és elfogadás, a kritikus gondolkodás és az eredményorientáltság képessége. Ugyancsak fontosnak tartják, hogy a fiatalok digitális kompetenciájának fejlesztése - ideértve az alapkészségek elsajátítása mellett a digitális világ veszélyeinek tudatosítását is - már az iskolában elkezdődjön. Ennek részét képezné, hogy a diákok már az általános iskolában is önálló óra keretében foglalkozzanak ezzel a témával. 

A környezetvédelem fontosságának, a környezettudatos életmód alapjainak oktatását szintén beleépítenék az egyes tanórák menetébe. Ez a törekvésük összhangban áll más európai polgárok véleményével, valamint a Bizottság és a tagországok szándékaival.

Legvégül, az európai polgári vitacsoport tagjai nagyobb hangsúlyt fektetnének az idegen nyelvek tanítására. Azt javasolják a tagállamok számára, hogy már óvodától kezdődően annak elérésére törekedjenek, hogy tanulmányaik végére minden fiatal felsőfokú szinten beszéljen az anyanyelvén kívül egy idegen nyelven. Az Európai Bizottság ennél ambiciózusabb célt tűzött ki, a testület két idegen nyelv elsajátítását tartaná kívánatosnak a középiskola végéig.

2022.03.09. Kalas Vivien

Kép: futureu.europa.eu