A Bizottság egészségügyi javaslata: egy újabb lépés a föderáció irányába?

Az Európai Bizottság november 11-én ismertette az egészségügy területén szorosabb együttműködést célzó javaslatát. Noha ez a szakpolitika nemzeti hatáskörben van, a koronavírus-járvány kitörése óta nem ez volt az első alkalom, hogy felmerült az Európai Unió szerepének ezen a téren történő megerősítése.

Áprilisban a Bizottság ajánlást dolgozott ki a korlátozó intézkedések fokozatos feloldására és a védekezés összehangolására, és ugyanezen hónapban, Dubravka Suica demokráciáért és demográfiáért felelős uniós biztos az egészségügyet nevezte meg, mint az egyik olyan ügyet, amely kiemelt jelentőséget kaphat az Európa jövőjéről szóló konferencián, ahol is a polgárok véleményt formálhatnak azzal kapcsolatban, maradjon-e továbbra is nemzeti hatáskörben a terület. Júniusban hat tagország kérte a Bizottságot, hogy a jövőben egyes területeken a nemzeti megoldások helyett egységes fellépés legyen. Ennek egyik pontja, a közös járványmegelőzési terv, visszaköszön a mostani bizottsági javaslatban. Az utazási korlátozások egységesítésének és az uniós oltóanyag-stratégiának szándéka ugyancsak az EU válságkezelésben tanúsított szerepvállalásának növelésére irányul.

A Bizottság legfrissebb terveiben két ügynökségének, az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központnak és az Európai Gyógyszerügynökségnek a hatásköreit kívánja bővíteni, felállítana egy új szervezetet, az Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatóságot, melynek a határokon átívelő egészségügyi válsághelyzetekben segítené az uniós intézkedések meghozatalát. Ezeken túlmenően az Európai Bizottság négy ponton erősítené a közösségi szintű fellépést az egészségügy területén.

Az első a járványhelyzetre való felkészültség fokozása. Ajánlásokat és terveket készítenének pandémiás helyzetre, vagy egészségügyi krízisre való felkészültségre vonatkozóan. Ezek alapul szolgálnak majd az egyes tagállamokban, ugyanezen tárgyban elkészített tervekhez, amelyek hatékonyságát később az Európai Bizottság és az uniós ügynökségek ellenőrzik. A második pont a járványügyi felügyelet minőségének javítása, a mesterséges intelligencia és egyéb technológiai eszközök segítségével. Harmadik elemként a Bizottság még pontosabban és naprakészen szeretné tudni a tagállamok egészségügyi rendszereinek jellemzőit. Ide tartoznak többek között a szabad kórházi ágyak mennyisége, vagy a rendelkezésre álló egészségügyi szakemberek száma. Végül pedig lehetőséget adnának az uniós szükséghelyzet kihirdetésére, amely a szorosabb együttműködést és a szükséges eszközök, felszerelések, termékek beszerzését, előállítását könnyítené meg.

Az Európai Bizottság folyamatos kezdeményezésének egyik oka, hogy a járvány kezdetén számos kritika érte, amiért nem tudott megfelelően reagálni a helyzetre, és nem nyújtott segítséget a tagországoknak. Másfelől Ursula von der Leyen bizottsági elnök már jelölti programjában arról beszél, hogy kiemelt prioritásnak tartja az Európai Unió egységének és nemzetközi szerepének megerősítését. Egy Európai Egészségügyi Unió esetleges jövőbeni megvalósítása mindenképpen hozzájárulna ehhez, nem tudni azonban, hogy a tagállamok miként fogják ezt az új javaslatot fogadni, az ugyanis ismét előtérbe térbe helyezi a kérdést: akarunk-e föderálisabb Európai Uniót?

2020.11.12. Kalas Vivien

Kép: Napi.hu