Lezajlott az Európa jövőjéről szóló konferencia első plenáris ülése

Már az alakuló ülésen kirajzolódtak olyan fontos nézetbeli különbségek, melyek minden bizonnyal végigkísérik majd az Európai Unió jövőjéről rendezett vitasorozatot.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia legfontosabb eseményeit azok a plenáris ülések jelentik, amelyeken 433, különböző érdekeket képviselő és megjelenítő beszéli meg és gondolja tovább az eseménysorozat alapjául szolgáló digitális platformra beérkező állampolgári véleményeket, valamint a nemzeti, illetve európai polgári vitafórumokon elhangzottakat.

Az első, alakuló ülésként szolgáló rendezvény június 19-én került megrendezésre Strasbourgban és az egészségügyi kockázatokat figyelembe véve félig személyes részvételi, félig virtuális jelenléti formában bonyolították le. A részt vevők – az uniós intézmények képviselőitől a nemzeti parlamentek tagjain át a civil szervezetekig – lehetőséget kaptak arra, hogy megosszák egymással gondolataikat és várakozásaikat a következő kilenc hónap eseményeivel kapcsolatban.

Valamennyien egyetértettek abban, hogy a konferencia egyedülálló alkalmat teremt egyfelől az Európai Unió és az állampolgárok közötti távolság csökkentésére, másfelől a közösség megújítására, egységének szorosabbá fűzésére. Számos külső és belső kihívással néz szembe ugyanis az Unió, úgy, mint például a nemzetközi – egyesek szerint egyre gyengülő – szerepvállalása, a demográfiai problémák, a migrációs helyzet kezelése, vagy éppen a koronavírus-járvány miatti egészségügyi, gazdasági és társadalmi nehézségek, a választ pedig - ezekre és másokra - a rendezvénysorozat folyamán remélik megtalálni a politikusok. Az Európai Unió jövőjéről való közös gondolkodásban a polgároknak szánják a központi szerepet, hogy akaratuk szerint alakuljanak ki az EU új irányvonalai.

A felszólalók ugyancsak egységes álláspontra helyezkedtek a tekintetben, hogy a jövő tavaszig létrejövő reformjavaslatokat cselekvésnek kell követnie, máskülönben hitelét és értelmét veszítené az egész folyamat. Azzal kapcsolatban azonban, hogy ennek a végrehajtásnak pontosan milyen korlátai vannak, következhet-e akár szerződésmódosítás is, már megoszlottak a vélemények. A tagállamok képviselőit tömörítő Tanács részéről, hűen korábbi állásfoglalásukhoz, azt hangsúlyozták, hogy bárminemű változtatást csakis a meglévő jogi kereteken belül tudnak támogatni. Az Európai Parlament Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal nevű frakciója - melyben a radikális baloldali és kommunista pártok képviselői foglalnak helyet - ugyanakkor paradigmaváltást követelt és kizárólag a szerződésmódosítást tartják elfogadható végeredménynek, mely révén felváltanák a napjainkban uralkodó „neoliberális szemléletmódot”. Más megközelítésből ugyan, de a szakszervezetek képviselője hasonlóképpen a módosítás szükségessége mellett érvelt. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság pedig köztes állásponton volt, a testület nyitva hagyná ezt a kérdést a konferencia lezárultáig.

Az uniós döntéshozatal módja bizonyult egy másik olyan területnek, ahol már most az elején nézetkülönbségek tapasztalhatóak a különböző szereplők között. Míg az egyik oldal az egyhangú szavazás megszüntetését, de legalábbis korlátozását tartaná célravezetőnek az Unió működőképességének és hatékonyságának érdekében, addig a másik oldalon a különböző politikai kultúrák tiszteletben tartását és a tagállamok egyenlőségének fontosságát hangsúlyozzák.

A szakpolitikai témák mellett az ilyen és ezekhez hasonló vitákban kell majd ősztől közös nevezőre jutniuk civileknek és politikusoknak egyaránt, és ez utóbbiak jelentik igazán azokat a pontokat, ahol adott esetben valóban új irányt vehet az európai országok együttműködése.

2021.06.21. Kalas Vivien

Kép: Európai Parlament